ROLNICTWO

Ogólne warunki do rozwoju rolnictwa w Woli Zabierzowskiej jak i całej gminie Niepołomice oceniane są jako dobre, głównie ze względu na równinne położenie oraz znaczny udział gleb II i III klasy bonitacyjnej. Najlepsze gleby, klas I i II, obejmują 11% obszarów rolniczych. Gleby III klasy bonitacyjnej zajmują najwięcej, bo aż 50,2% obszarów, wykorzystywanych jako grunty orne i sady. Na drugim miejscu są gleby klasy IV, których powierzchnia stanowi 28,4% obszarów wykorzystywanych rolniczo. Problemem jest duże rozdrobnienie pól i duża liczba małych gospodarstw rolnych, charakterystyczna dla Małopolski. Ponad 96% gospodarstw rolnych w gminie Niepołomice ma powierzchnię 5 ha lub mniejszą. W przedziale 5-10 ha jest ich już tylko 2,5% wszystkich gospodarstw. Jedynie 0,7% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha. Tak wielkie rozdrobnienie rolnictwa nie sprzyja jego towarowości i jest dużą przeszkodą przy próbach jego modernizacji i poprawy wydajności. Obecnie zdecydowana większość gospodarstw produkuje głównie na własne potrzeby. W ostatnich latach obserwuje się w gminie stopniowe odchodzenie od działalności rolniczej. Pola są odłogowane, bądź przeznaczane pod zabudowę.

GOSPODARKA

W Woli Zabierzowskiej znajdują się 47 podmioty gospodarcze. W tym trzy firmy świadczące usługi budowlane, jeden tartak „Tartak Wolski”, 4 sklepy spożywcze w tym jeden sklep wielobranżowy „Rolnik”, cztery firmy transportowe, jedna firma wulkanizacyjna, dwie firmy z branży samochodowej „GT Gaz”, biuro rachunkowe, agenci ubezpieczeniowi, firma produkcyjna Kedarix, 2 hodowle koni.

Pobrano z: „Plan odnowy miejscowości Wola Zabierzowska” Załacznik nr 4 do uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w