Zespół Szkolno - Przedszkolny

Budynek szkoły podstawowej zlokalizowano w centrum wsi Wola Zabierzowska, w sąsiedztwie Wiejskiego Domu Kultury, kaplicy oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Powstanie placówki oświatowej w Woli Zabierzowskiej datuje się na rok 1888. Wtedy to na mocy ustaw szkolnych z 1873 roku Krajowa Rada Szkolna we Lwowie wydała w dniu 28 listopada 1888 roku orzeczenie w sprawie szkoły ludowej w Woli Zabierzowskiej: „ We Woli Zabierzowskiej ustanawia się szkolą etatową o jednym nauczycielu."

Na początku jej istnienia budynkiem szkoły była jednoizbowa chałupa, w której jednocześnie uczyło się nieraz po kilkadziesiąt dzieci. Szkoła pełniła także funkcje domu dla nauczyciela. W listopadzie 1890 roku z inicjatywy nowego nauczyciela Aleksandra Zielińskiego postawiono nowy budynek (z korytarzem, dwiema salami lekcyjnymi i mieszkanie dla nauczyciela) który stanowi obecna środkową cześć szkoły. Gmach był przez kolejne rozbudowywany (w latach 1925, 1930, 1994) W roku 1997 zyskał swój obecny kształt – do użytku oddano salę gimnastyczną.

Przed około 117 laty rozpoczynało naukę w jednoklasowej szkole 160 uczniów, w ostatnim roku istnienia szkoły ośmioklasowej było ich także ok. 160, a obecnie w siedmiu oddziałach (sześciu szkolnych i jednym przedszkolnym) kształci się ok. 70 uczniów. Pod względem liczebności uczniów Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej jest jedną z najmniejszych w gminie Niepołomice. Można to uznać za swoistego rodzaju atut tej placówki oświatowej, gdyż wychowawcy mogą swoim podopiecznym poświęcać więcej uwagi, uczniowie nie są anonimowi oraz panuje tu przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi dziecka.

Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej od chwili powstania aż po obecnie czasy pełni funkcje dydaktyczne, ale nie tylko. Szkoła jest również głównym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego. Współpracuje ściśle i spójnie z parafią w Zabierzowie Bocheńskim oraz Domem Kultury w Woli Zabierzowskiej, a także z innymi instytucjami lokalnymi.

Szkoła organizuje życie kulturalne dla mieszkańców wsi poprzez uroczystości z okazji świąt narodowych, liczne akademie i przedstawienia teatralne, a także reprezentuje społeczność lokalną w licznych imprezach i konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.