DOM KULTURY

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej położony w centralnej części wsi powstał po długich staraniach rady sołeckiej i mieszkańców. Inicjatywa budowy zakiełkowała jeszcze przed II wojną światową. Działania wojenne na długie lata przesunęły realizację przedsięwzięcia. Dopiero w 1947 roku został wmurowany kamień węgielny i jeszcze początkiem lat 50 tych ubiegłego stulenia powstały fundamenty. Plany budowy jak wynika z przekazu starszych mieszkańców powstały we Francji dzięki osobom, które wyemigrowały za chlebem. Dzięki zapałowi rady sołeckiej i sołtysa, którym był wówczas Józef Kołodziej przystąpiono do realizacji budowy Wiejskiego Domu Kultury. W pierwszej kolejności powołano Komitet Budowy , w skład którego wchodzili na przestrzeni kilkunastu lat między innymi następujące osoby:

  • Józef Kołodziej – Sołtys,
  • Jan Płonka - kierownik szkoły w Woli Zabierzowskiej,
  • Leopold Śleboda - kierownik cegielni w Woli Zabierzowskiej,
  • Jan Maśnica – rolnik z Nowej Wsi,
  • Emil Warian – rolnik i szewc z zamiłowania,
  • Feliks Żelazko – rolnik z Malej Wsi,

W tym Komitecie każdy przysiółek wsi miał swojego przedstawiciela. Zebrania komitetu odbywały się w Szkole Podstawkowej w Woli Zabierzowskiej. Przy wsparciu władz gminy, a należy zaznaczyć, że Urząd Gminy w tamtych latach znajdował się w Zabierzowie Bocheńskim postanowiono sprzedać cześć gruntów należących do gminy. Tereny przeznaczone na sprzedaż znajdowały się na terenie Chałupek (grunty od Toroniów w stronę szkoły). Za uzyskane tym sposobem pieniądze postanowiono we wsi utworzyć cegielnię. Cegielnia powstała w rejonie obecnego centrum wsi, gdzie pod dostatkiem było surowca do produkcji. Celem nadrzędnym było wytwarzanie cegieł na sprzedaż, celem pobocznym było wyprodukowanie cegieł na budowę Wiejskiego Domu Kultury i wypracowanie zysków z tej cegielni z przeznaczeniem na zakup materiału oraz opłacenie majstrów przy budowie. Kiedy dokładnie rozpoczęto budowę nikt nie pamięta.

W połowie lat 60-tych powstały mury, a pod koniec tegoż dziesięciolecia założono betonowe płyty stanowiące dach. Dokładna data oddania do użytku Domu nie jest znana. Według przekazu osób które uczestniczyły w uroczystym otwarciu wynika, że było to w 1967 lub 1968 roku (były wykonywane zdjęcia).

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej był pierwszym w gminie tego rodzaju obiektem i jak na ówczesne czasy funkcjonalny i nowoczesny. Kształt budynku się nie zmienił, natomiast Dom Kultury został w ostatnich latach wyremontowany, przez co stał się bardziej reprezentacyjny. Został poddany termomodernizacji dzięki unduszom europejskim. Został wyposażony w fotovoltaikę.

Układ wnętrza Domu Kultury można uznać za charakterystyczny dla tego typu obiektów. Znajduje się tutaj pięć pomieszczeń, które na przestrzeni lat miały różne przeznaczenie.

Sala główna – widowiskowa posiadająca scenę, od początku służyła większym przedsięwzięciom realizowanym w Domu Kultury. Odbywają się w niej zabawy taneczne, zebrania wiejskie, przedstawienia różnych form artystycznych.

Następne pomieszczenie znajduje się po prawej stronie od wejścia. Niegdyś organizowano w nim zebrania mniejszej ilości mieszkańców oraz funkcjonowała tam kawiarnia. Obecnie znajduje się w nim przestronna kuchnia.

Kolejne pomieszczenie po lewej stronie od wejścia głównego do Domu Kultury, to pomieszczenie zwane „sołtysówka” . Określenie „sołtysówka” przyjęto, ponieważ w tym pomieszczeniu od momentu powstania WDK Sołtys Woli Zabierzowskiej przyjmował mieszkańców, zbierał podatki, obradował wraz z radą sołecką. Pomieszczenie to zostało przez mieszkańców przekazane Sołtysowi, który do tej pory przyjmował ich w budynku gospodarczym w pomieszczeniu do tego zaadaptowanym (jak wspominają mieszkańcy i obrazuje ten ffakt jedno ze zdjęć). Był to akt poszanowania jego „urzędu” i docenienia wkładu jaki wniósł w powstanie tego obiektu. Pomieszczenie to  służy za w przeszłości za kuchnię ,magazyn a w chwili obecnej znajduje się tam biuro instruktora.

Następnym pomieszczeniem jest mała sala po lewej stronie, na którą wchodzi się z głównej sali przez łukowate drzwi. Wnętrze to w początkach istnienia Wiejskiego Domu Kultury służyło Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej jako garaż dla pojazdu bojowego (co utrwalono na zdjęciach). Dopiero po opuszczeniu przez strażaków tych pimieszczeń do nowo wybudowanej Remizy, sala została przystosowana do potrzeb Domu Kultury. Obecnie zjamują je maluchy.

Do ostatniego, najmniejszego z pomieszczeń Domu Kultury były dwa wejścia, od zewnątrz po schodkach oraz od wewnątrz z małej sali. To wnętrze kilka razy zmieniało swoje przeznaczenie. Początkowo służyło strażakom do przechowywania sprzętu oraz wyposażenia osobistego. Po wyprowadzce strażaków i przeróbkach związanych z adaptacją w pomieszczeniu tym znajdowała się „sołtysówka”, a następnie mieści się tu gabinet instruktora Domu Kultury. Obecnie znajduje się tam wyciszona sala do nauki muzyki i języków. Wyjście zostało przy ostatnim remoncie zlikwidowane (schody zburzone a otwór po drzwiach zamurowane.

Obecnie Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 25.10.1991 r. „ o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej” oraz Uchwały Rady Miasta w Niepołomicach Nr XXX/32/08 „w sprawie nadania Statusu Centrum Kultury w Niepołomicach”. Na podstawie tych przepisów powołano Centrum Kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem. W skład wchodzą wszystkie Domy Kultury w gminie Niepołomice.

Centrum Kultury w Niepołomicach 

ul. Bocheńska 26
32 – 005 Niepołomice
tel.: 12 28-11-117
fax: 12 28-11-182
e-mail: kultura@kultura.niepolomice.pl

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej

Wola Zabierzowska 399
32 – 007 Zabierzów Bocheński
tel. 12 251-30-05
mail: dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Instruktor - mgr Aneta Włoczek

czynny:
poniedziałek - godz.12:30 - 20:30 
wtorek - godz.13:00 - 20:00
środa – godz.14:00 - 22:00
czwartek – godz.13:00 - 21.30
piątek – godz.15:00 - 21:30
sobota – nieczynne

                                                                           

obrazek

obrazek