KAPLICZKA

Pochodzi z czasów Powstania Styczniowego. Aby ją znaleźć musimy się kierować z centrum Woli Zabierzowskiej od ulicy prowadzącej do Niepołomic. W tym miejscu odchodzi w kierunku południowym boczna droga, zmieniająca sie w śródpolną ścieżkę, która wije się brzegiem starorzecza Wisły i prowadzi do Zaborcza i do kościoła. Była to kiedyś droga, która prowadziła mieszkańców Woli i Chobotu do świątyni. Przy samotnej lipie, na małym kopczyku i postumencie wykonanym z piaskowca, został umieszczony kamienny krzyż, a niżej figurka Matki Boskiej. Na trzech płaskorzeźbach znajduje się Chrystus upadający pod krzyżem, Piotr oaz Jakub. Na postumencie widnieje inskrypcja: „Jakub i Zohija / Bistygowie/ zfondowali R.P. 1863”. Według miejscowej tradycji zostały tu pochowane ciała zabitych powstańców, których w1863 roku otoczyły i zabiły wojska austriackie.

Wykorzystano fragmenty “Wokół Niepołomic I puszczy niepołomickiej” autorstwa Julian Znikow