BOCIANIE GNIAZDA

Przez miejscowość prowadzi szlak turystyczny "Bocianie gniazda" (patrz plan zagospodarowania przestrzennego). Ma on charakter ścieżki dydaktycznej i prowadzi szeroko pojętą doliną Drwinki w kierunku północno – wschodnim rozdzielającej południowy i północny kompleks Puszczy Niepołomickiej, od Niepołomic na zachodzie po Dziewin leżący na międzyrzeczu Drwinki i Raby na wschodzie. Znajduje się tu kilka gniazd bocianich stanowiących istotną dominantę tego nizinnego krajobrazu. Zanik tradycyjnego wiejskiego budownictwa spowodował niestety, iż bociany budują swe gniazda zazwyczaj na słupach trakcji elektrycznej, bezpośrednio nad drogą lub jezdną. Takie gniazda można spotkać w przysiółku Chałupki przy budynku szkoły które jest na specjalnej konstrukcji oraz w przysiółku Flaga na słupie elektrycznym.

Pobrano z: „Plan odnowy miejscowości Wola Zabierzowska” Załacznik nr 4 do uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26.01.2011 r.

obrazek