Spotkanie z BurmistrzemNapisano dnia: 2024-07-08

W dniu 3 lipca 2025 r. sołtys rozmawiał z P.Burmisrzem w sprawie zadań jakie planowane są w Woli Zabierzowskiej.

Pan Burmistrz przyjął gratulacje od sołtysa z osiągniętego wyniku w wyborach (gdyż nie było wcześniej sposobności). 

Zapytany czy będą cykliczne spotkania z sołtysami czy też pozostanie jak do tej pory czyli indywidualne spotkania z sołtysami podczas dyżurów czwartkowych ? Odpowiedź padła, że pozostaniemy przy indywidualnych spotkaniach czwartkowych.

sołtys - czy ponowić wszystkie pisma jakie były piasne o wykonanie zadań w Woli Zabierzowskiej?

Burmistrz - nie ma takiej potrzeby te pisma są u nas.

sołtys - w takim razie jedynie dla przypomnienia najważniejszych i tych, które nie znalazły się w tych pismach:

- drogi do asfaltowania ( w pierwszej kolejności Małą Wieś od posesji 5 do 325 i inne drogi na których jeszcze nie ma nakładek asfaltowych)

- pilnie drogi do wyrównania kamieniem tj. Nad Białą, Akacjowa od posesji 278 do 293a,

- pilnie wiaty na przystankach komunikacji publicznej(przyjazne dla pasażerów) bo zostały przy remoncie drogi 964 usunięte,

- podjazd do Domu Kultury dla osób niepełnosprawnych,

- co ze Świdrówką, która od księdza została kupiona pod inwestycję,

- znaki drogowe (brakujące i zniszczone),

- pilnie tablica ogłoszeniowa przy sklepie P. Ewy.

Burmistrz  (odpowiedział pokrótce na zagadnienia nas interesujące)

- co do dróg to planowane są prace dotyczące położenia nakładek i jeszcze przetarg nie został rozstrzygnięty i najważniejsze zostaną dopisane,

- również drogi do wyrównania kamieniem zostały dopisane,

- co do znaków wydział drogowy uzupełni,

- pilnie tablica ogłoszeniowa również do wymiany,

- jeżeli chodzi o wiaty przystankowe to zostało po poprzednim wice burmistrzu do realizacji "przyjaznych dla pasażerów wiat" i to zadanie jest na etapie wyboru projektu i ustalenia cen, ale zagadnienie jest traktowane priorytetowo,

- co do podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Kultury to już jest zlecenie na to zadanie i w niedługim czasie parce będą rozpoczęte,

- co do inwestycji na Świdrówce to na ten temat na razie nie chciałbym się deklarować, gdyż jest kilka koncepcji dla tej inwestycji, która ma służyć najmłodszym, ale jesteśmy na dobrej drodze do rozpoczęcia prac jeszcze w tym roku, jeżeli pozyskamy fundusze na budowę.

Na tym wizyta u P.Burmistrza zakończona i  oczekujemy na realizację zadań.

Sporz. sołtys Wiesław Garncarz