Zebranie WiejskieNapisano dnia: 2023-01-30

W dniu29 stycznia 2023 r. o godz. 14:00  odbyło się sprawozdawcze Zebranie Wiejskie  w Woli Zabierzowskiej.

Plan Zebrania:

1                    Powitanie,

1.                  Przyjęcie porządku Zebrania,

2.                  Wybór sekretarza Zebrania,

3.                  Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Sołeckiej,

4.                  Sprawozdanie Sołtysa za okres od ostatniego Zebrania,

5.                  Wystąpienia osób zaproszonych,

6.                  Konsultacje dotyczące propozycji zmiany Statutu Sołectwa,

7.                  Dyskusja i wolne wnioski,

8.                  Zamkniecie Zebrania. 

 

Goście zaproszeni :

·                    Burmistrz Miasta i Gminy  Niepołomice - Roman Ptak

·                    Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy  Niepołomice – Michał Hebda

·                    J.Musiał – Ref. Promocji,

·                    J.Groński – Gł Spec. ds. Zarządzania Kryzysowego (również węgiel)

·                    K.Lembas – Ekodoradca

·                    G.Samek – Wydz. Gospodarki Komunalnej

·                    Radni Rady Miejskiej : A.Zawadzka, E.Wnęk, M.Kuźba, D.Szydłowska

 

·                    Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Anna Matusik      

 

Podczas zebrania został przyjęty powyższy plan. Sołtys po powitaniu gości i wybraniu sekretarza zebrania uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego Radnego Rady Sołeckiej  Stanisława Łosińskiego, następnie przedstawione sprawozdania po czym przekazał głos gościom zaproszonym.

W pierwszej kolejności Pan Roman Ptak  Burmistrz przedstawił w ujęciu statystycznym rozwój gminy w okresie od 2018 do 2022 r. Padły zapewnienia co do Termomodernizacji budynku szkoły w pierwszej kolejności po uwolnieniu pieniędzy z Unii Europejskiej (dokumenty są przygotowane do realizacji).

Zastępca Burmistrza Michał Hebda przedstawił proponowane zmiany w Statucie Sołectwa, w związku z koniecznością dostosowania ich do obowiązujących przepisów na co zwracał uwagę między innymi Naczelny Sąd Administracyjny. Konsultacje w tej kwestii będą do końca lutego 2023 roku i propozycje zmian w statucie należy składać pisemnej (elektronicznie przy użyciu ePUAP lub w formie papierowo na dziennik podawczy). Projekty zmian można prześledzić na stronie Gminy Niepołomice lub Stronie Woli Zabierzowskiej.

Następną osobą zabierającą głos był P. Konrad Lembas z Zespołu Ekodoradców prezentując programy, z których mogą korzystać mieszkańcy ostatni z nich to „Stop Smog” kierowany dla najuboższych, w którym pozostało tylko 20 miejsc. W tym programie wkład własny to jedynie ok. 10% pozostałą część pokrywa gmina. W związku z powyższym apel do wszystkich zainteresowanych tym i innymi programami o kontakt z Eko Doradcami na nrTel. 12 250 94 54  lub  12 250 94 89.

Następnie było wystąpienie Głównego Specjalisty do spraw Zarządzania Kryzysowego Jerzego Grońskiego, który przedstawił realizację zadania dotyczącego preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom przez gminę.

Przystąpiono do następnej części zebrania czyli do dyskusji i wolnych wniosków, w której poruszano tematy:

·          Kanalizacji w rejonie Małej Wsi, Zakrzeńca i Kąta,

·         Asfaltowania dróg gminnych,

·         Komunikacji publicznej przez Nową Wieś do Nowej Huty,

·         Bezpieczeństwa i utrzymania boiska przy Domu Kultury,

·         Podpięcia monitoringu z centrum wsi do Monitoringu Miejskiego,

·         Bezpieczeństwa uczestników ruchu w rejonie szkoły,

·         Zmian w stronie internetowej gminy Niepołomice,

·         Działalności Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie Bocheńskim,

·         Przystanków autobusowych, by były „przyjazne” dla podróżnych

·         Oświetlenia dróg,

·         przedszkola w Woli Zabierzowskiej.

Część powyższych tematów wstępnie omówiono na zebraniu lecz większość będzie systematycznie realizowana jeszcze w tym roku o czym mieszkańcy będą informowani.

 

Poniżej przedstawiam w formie foto  protokół z zebrania.

 

Foto.  Joanna Musiał

Sporz.  Wiesław Garncarz