Zebranie OSPNapisano dnia: 2023-01-30

W dniu28 stycznia 2023 r. o godz. 16:00  odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej.

Z gości zaproszonych byli obecni Prezes  i Komendant Miejsko-Gminnej Straży Pożarnej w Niepołomicach druh Łach i Mikurda, przewodniczący i radni Rady Miejskiej: Marek Ciastoń, E.Wnęk, M.Kuźba i D.Szydłowska, sołtys Woli Zabierzowskiej W.Garncarz oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej.

Podczas zebrania zostały przedstawione sprawozdania prezesa, skarbnika i komisji rewizyjnej. Zostały przyjęte i udzielono absolutorium.

Należy zaznaczyć, że w naszej gminie najprężniej działa „młodzieżówka” do której wstąpiło w okresie sprawozdawczym 8 osób.

Podczas dyskusji powiedziano bardzo dużo ciepłych słów pod adresem działania naszej OSP. Były podziękowania od osób zaproszonych za poświęcenie i zaangażowanie w służbie na rzecz lokalnej społeczności.

Padły zapewnienia o wsparciu starań Prezesa w pozyskaniu średniego wozu bojowego.

Sporz. i foto Wiesław Garncarz