Obowiązek złożenia deklaracjiNapisano dnia: 2022-06-10

Ostatnie przypomienie i obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

Szanowni Państwo Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli,

 

 

 

 

 

W związku z dobiegającym końca obowiązkiem składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, bądź w mediach społecznościowych następującej informacji.

 

 

 

 

 

„  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

 

 

 

 

 

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, który zainstalował źródło ciepła przed 1 lipca 2021 r., musi złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 30 czerwca 2022 r.

 

 

  - Natomiast jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji jest 14 dni.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne: pod adresem:

 

 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnoscibudynkow

 

 

 

 

 

deklaracje składać można online lub papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach

 

 

 

 

 

deklaracja A – dla budynków mieszkalnych

 

 

deklaracja B – dla budynków niemieszkalnych

 

 

 

 

 

Za brak spełnienia obowiązku od 1 lipca 2022 r. grodzi kara grzywny do 500 zł.”

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku przesyłam:

 

 

1. deklarację CEEB w wersji A i B.

 

 

2. spakowany plik z grafikami do wykorzystania

 

 

3. jeśli mają Państwo ochotę można wykorzystać również film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=dBq73snj4C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Konrad Lembas
Inspektor – Główny Ekodoradca
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
+48 12 250 94 54 (nr telefonu)
www.niepolomice.eu