Drogi w tym rokuNapisano dnia: 2022-03-31

Z informacji przekazanej przez p. G.Sendora w naszego magistratu wynika, że na ten rok mają być wykonane drogi które zoaplanowano na zeszły rok.

Podcza uroczystości uruchomienia przetargu na remont drogi 964 p. Grzegorz Sendor z naszego urzędu poinformował mnie, że w 2022 roku zostaną wykonane drogi przewidziane do remontu w zeszłym roku. O wykonawce i rozpoczęciu prac zostaną sołtysi powiadomieni.

Na 2023 rok zostanie zaplanowany remont drogi MaŁa Wieś od posesji nr 289 do posesji nr 325. Powodem tego jest konieczność uaktualności  dokumentacji dotyczącej własności.

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz