Pisma do BurmistrzaNapisano dnia: 2022-01-30

W tym tygodniu skierowałem  pisma do Pana Burmistrza w dwóch kwestiach poruszanych w ostatnim czasie przez mieszkańców  podczas dyżuru Sołtysa i bezpośrednio na mój telefon.

Pierwsze pismo dotyczy sprawy asfaltowania odcinka 250 drogi Mała Wieś.

Drugie pismo dotyczyło braku możliwości dojazdu mieszkańców wschodniej strony gminy do Nowej Huty,

Oba pisma prezętuję poniżej.

Sporz. W.Garncarz