Spotkanie z BurmistrzemNapisano dnia: 2021-10-06

W dniu 4.10.2021r. o godz. 18:00 rozpoczęło się w Zamku w Niepołomicach spotkanie z Burmistrzem.

Na spotkanie p. Burmistrz przyszedł w towarzystwie swoich podwładnych p. Grzegorzem Sendorem i Grzegorzem Samkiem. Na wstępie p. Burmistrz zaproponował następne spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych na połowę listopada, gdyż będzie większość spraw rozstrzygniętych. Między innymi będzie nowa stawka na odpady.

Burmistrz przedstawił inwestycje, które w tej chwili są realizowane :

o   II część Obwodnicy Podłęża pomimo problemów będzie oddana do użytkowania w marcu 2022 r. – koszt realizacji ok. 40 mln.zł,

o   Przebudowa ulicy Wimmera na której ma być 5 rond  pierwsze -  przy moście, drugie przy – ul. Kolejowej, trzecie – przy ul. Kwiatkowskiego, czwarte przy ul. Trawniki, piąte przy Ul. Półłanki (PSZOK) czas realizacji 2022 – 2024,

o   Od2022 rosza przebudowa drogi wojewódzkiej 964 na Chobot – Wola Batorska, na odcinku Chobot – Wola Zabierzowska – całość inwestycji 30 mln. zł

 

 

 

W tym roku nie będą realizowane budowy i przebudowy placów zabaw, dotyczy to między innymi Woli Zabierzowskiej, gdyż Irma, która wygrała przetarg nie chce podpisać umowy. Realizacja tego zadania będzie w przyszłym roku.

                Będą prace nad zmianami statutów sołectw i osiedli, gdyż są archaiczne i nie przystają do rzeczywistości.

                Wydatki na  oświetlenie gminy to 700 000 zł na energię i 500 000 zł na konserwację. W związku z powyższym stwierdzono, że  kwoty te są za wysokie i postanowiono wymienić wszystkie lampy na ledowe i  sprzedane sieci, oświetleniowej firmie TAURON – co da oszczędności w zużyciu energii, a ponadto na konserwację nie  będzie wydatków, gdyż będą przez 2 lata na gwarancji.

                Tereny gminne w Sołectwach kosi SKR.

                Z informacji uzyskanych od Wód Polskich prace w tym roku na terenie gminy Niepołomice są realizowane w zakresie cieków wodnych Drwinka – konserwacja w mieście  Niepołomice, natomiast Chobot  - Olszyny na odcinku od źródła do  lasu. Zostało skierowane do Wód Polskich stanowisko gminy poparte opracowaniami geologów w sprawie konieczności stworzenia zbiorników retencyjnych w miejscowościach Wola Batorska, Podłęże, Staniątki i Chobot.

                W tym roku była zaplanowana TERMOMODERNIZACJA szkół w Woli Zabierzowskie, Zabierzowie Bocheńskim i Woli Batorskiej z Funduszu Norweskiego. Niestety zabrakło punktów do tego by skorzystać z dopłat. Będą czynione starania w przyszłych latach na realizację tego zadania z innych funduszy.

Od 20222 r.  ruszy wewnątrz gminny transport na trasie Chobot – Podłęże PKP. Ponadto będą rozmowy trójstronne w strawie zwiększenia częstotliwości kursów linii 301 311. To w przyszłym tygodniu.

W Woli Zabierzowskiej i innych miejscowościach są prace związane o asfaltowaniem dróg w ramach pierwszego etapu. Są wyznaczone drogi do drugiego etapu, ale ich realizacja będzie dopiero po zakończeniu I etapu.

 

sporz. sołtys Wiesław Garncarz

cdn.