Spotkanie sołtysów Napisano dnia: 2021-09-11

W dniu 14 września 2021 r. w sali rycerskiej sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych mają spotkanie z przedstawicielami Powiatu.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce oraz Urząd Miasta i Gminy Niepołomice zapraszają wszystkich sołtysów oraz radnych Rady Miejskiej (z terenu sołectw) na spotkanie w dniu 14 września (wtorek) o godzinie 13:00  w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

 

 Spotkanie dotyczyć będzie planowanego wyłożenia dla mieszkańców do publicznej wiadomości przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce projektu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzonego w ramach prowadzonej w Gminie Niepołomice (z wyłączeniem miasta Niepołomice) modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Serdecznie zapraszamy.

 

Z poważaniem

Joanna Kocot
Kierownik

Referat Promocji i Kultury

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach