Plany na 2021Napisano dnia: 2021-03-18

We czwaartek 18 marca 2021 stłtys złożył jeszcze raz pismo  Burmistrzowi w sprawie zarezerwowania środków pieniężnych na realizację zadań w Woli Zabierzowskiej.

W dniu dzisiejszym udało się sołtysowi porozmawiać kilka minut z Burmistrzem w sprawie ewentualnych zadań jakie w tym roku Gmina będzie realizowała w Woli Zabierzowskiej.

W związku z ograniczonym czasem Burmistrza z uwagi na natłok obowiązków udało mi się poruszyć tylko kilka kwestii z listy spraw które są ważne dla mieszkańców Woli Zabierzowskiej.

Pierwszą podniesioną sprawą to chodnik i modernizacja drogi  wojewódzkiej 964  co do proponowanych rozwiązań przez mieszkańców i Radę Sołecką to wykonanie ronda na skrzyżowaniu dróg 964 i drogi 2001 K (takie jak w Świniarach) p. Burmistrz - ta sprawa nie zależy jedynie od Gminy gdyż inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Problem z odwodnieniem jezdni w rejonie chodnika, który od skrzyżowania z drogą powiatową w str. Zabierzowa Bocheńskiego - problem nie jest znany p. Burmistrzowi ( była komisja i ustalenia o naprawie gwarancyjnej w 2020r. przez wykonawcę) ale niezwłocznie się z nim zapozna.

Zgodnie z ustaleniami na zebraniach Rady Sołeckiej nakładki asaltowe winny być wykonywane w kolejności przyjętej przez Radę a w pierwszej kolejności tam gdzie jeszcz nigdy nie było asaltu. 

Brak placu zabaw (w szkole już nie ma), nie zrealizowany projekt wymiany nawierzchni boiska na bezpieczną przy Domu Kultury.

Brak Przedszkolai remontu Szkoły - obecana była termomodernizacja. W kwestii termomodernizacji to zostały złożone dokumenty i oczekujemy na inormacje, ale są opóźnienia z powodu koronawirusa bo jeszcze komisja niebyła na wizji lokalnej. 

Wszystkie planowane inwestycje i remonty wymagające nakładów finansowych ze strony Gminy został złożone na dzienniku i oczekujemy na pisemną odpowiedź p. Burmistrz.

Poniżej kopia pisma

 

sporządził: sołtys Wiesław Garncarz