AnkietaNapisano dnia: 2021-01-11

Od dnia 17 stycznia 2021 r. będzie  anonimowa ankieta dotycząca  aktualizacji Strategii Rozwoju naszej gminy.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej diagnozy obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Niepołomice. Ankieta pomoże także wskazać obszary wymagające poprawy i priorytety dla działań w najbliższych latach. Wyrażone przez Państwa opinie, potrzeby oraz oczekiwania będą wartościową wskazówką przy opracowywaniu zapisów aktualizacji Strategii.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/139629?lang=pl.

Gmina Niepołomice rozpoczęła właśnie prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”, która będzie przygotowywana w najbliższym czasie. Ma to związek z podjęciem przez Radę Miejską w Niepołomicach uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice z perspektywą obowiązywania do roku 2023. Dotychczasowa Strategia została opracowana w 2011 roku i od tego czasu określa działania związane z rozwojem gminy.

Warto zwrócić uwagę na to, czym jest omawiany dokument oraz jak istotna jest strategia dla procesów związanych z rozwojem jednostki samorządu. Strategia rozwoju jest de facto instrumentem zarządzania gminą, który określa jej główne cele, wyzwania, jak i kierunki działań na najbliższe lata oraz jest podstawą planowania długofalowych zadań. Dodatkowo w ślad za tym strategia zawiera również misję rozwoju gminy, będącą głównym motywem działań z zakresu rozwoju, harmonizującym oraz integrującym działania tak, aby umożliwić stały i efektywny rozwój jednostki samorządu jakim jest gmina. Ma to niewątpliwie związek ze skomplikowaniem zarządzania tym procesem, który powinien dążyć do realizacji wizji jednostki samorządu w przyszłości, przez co stale zwiększane są jego możliwości.

Jednakże, aby przygotowywana aktualizacja Strategii była jak najwłaściwiej dostosowana do uwarunkowań zachodzących w naszej Gminie, jednym z pierwszych etapów jej sporządzania jest przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, która opisuje stan gminy pod wieloma aspektami. Podczas tego procesu zostanie przeanalizowane wiele danych związanych z rozwojem Niepołomic, istotne znaczenie będą miały też potrzeby mieszkańców w zakresie dalszego rozwoju gminy.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinię dotyczącą zagadnień z zakresu rozwoju Gminy Niepołomice, tak aby przygotowana aktualizacja Strategii mogła być wzbogacona o punkt widzenia mieszkańców. Pomoże to wskazać obszary wymagające poprawy oraz główne kierunki działań w najbliższych latach. Dzięki temu strategia będzie służyć dalszemu rozwojowi naszej Gminy.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu jedynie 15 minut, a nam pozwoli uzyskać cenne informacje dotyczące m.in. jakości życia w Niepołomicach, zalet oraz problemów w naszej Gminie, wskaże też jak w opinii mieszkańców powinna wyglądać w przyszłości Gmina Niepołomice.

Ankieta będzie aktywna do 17 stycznia 2021 roku, a udzielane w niej odpowiedzi są anonimowe i będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Równocześnie chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie oraz pomoc w procesie aktualizacji Strategii dla naszej Gminy.

 


źródło -  https://www.niepolomice.eu/