Opłaty za odpadyNapisano dnia: 2021-01-11

W dniu 7 stycznia 2021 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie opłaty za odpady w 2021 roku.

Stawka ustalona przez Radę Miejską

30 złotych – tyle miesięcznie zapłacimy od osoby za odbiór odpadów.

Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach zdecydowali o stawkach za odbiór śmieci. To kwota niższa niż realny koszt wywozu odpadów. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Ile to kosztuje?

Przypominamy, że na cały system oczyszczalnia składa się – oprócz odbioru odpadów spod domów – również funkcjonowanie PSZOKów, likwidacja dzikich wysypisk czy opróżnianie koszy w miejscach publicznych. To wszystko kosztować będzie gminę niemal 14,5 mln zł. Choć większość tej kwoty – 13,7 mln zł – pochłonie odbiór śmieci od mieszkańców.

Wprawdzie żyjemy w czasach gdy chyba wszystko drożeje: zapłacimy więcej za prąd, wyższe składki na ZUS, zapłacimy podatek cukrowy czy pokryjemy koszt podatku handlowego. To jednak żadne pocieszenie, choć rosnąca opłata za odbiór śmieci nie jest wyjątkiem. 

Pamiętajmy, że choć system odbioru odpadów powinien się bilansować władze miasta były zdeterminowane, aby dołożyć do niego z budżetu gminy. Stawka za odbiór stanowi kompromis pomiędzy ceną odbioru, możliwościami gminy i wysokim poziomem ściągalności.

Ile gmina dopłaci?

Od stawki ustalonej przez Radę Miejską zależy ile dołożymy do systemu z budżetu gminy. Zgodnie z przepisami nie mogło być to więcej niż 36 złotych. Zgodnie z wyliczeniami, zakładając pełną ściągalność składek, każda złotówka obniżki ceny to około 350 tysięcy złotych deficytu w systemie.  Symulacja cen za odbiór odpadów i ich wpływ na budżet gminy wyglądała następująco:

 • Stawka: 30 złotych
  • Wpłaty: 10,4 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 3,4 mln zł
 • Stawka: 31 złotych
  • Wpłaty: 10,7 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 3 mln zł
 • Stawka: 32 złote
  • Wpłaty: 11 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 2,7 mln zł
 • Stawka: 33 złote
  • Wpłaty: 11,4 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 2,4 mln zł
 • Stawka: 34 złote
  • Wpłaty: 11,7 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 2 mln zł
 • Stawka: 35 złotych
  • Wpłaty: 12 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 1,7 mln zł
 • Stawka: 36 złotych
  • Wpłaty: 12,4 mln zł
  • Dopłata z budżetu: 1,3 mln zł

Gminy nie mają możliwości budżetu centralnego – nie możemy ‘dodrukować’ pieniędzy. Każdą złotówkę musimy znaleźć w podatkach lub pożyczyć. Dlatego dołożenie do systemu to konieczność rezygnacji z innych wydatków.

Co się zmieni dla mnie?

Cena za odbiór odpadów wyniesie 30 złotych miesięcznie od osoby, licząc od lutego.

Bez względu na jej wysokość nie ma konieczności składania na nowo deklaracji śmieciowej. Chyba, że od ostatniej deklaracji zmieniła się ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Nie zmienią się numery indywidualnych kont, na które wpłacimy należność.

Nie musimy również wymieniać kontenerów, ponieważ nadal obsługiwać nas będzie konsorcjum MPGO.

Rzadziej niż w 2020 roku będą odbierane spod domów wielkogabaryty. Jest to związane z możliwością korzystania z dwóch PSZOKów, w których za darmo zostawimy swoje odpady.

Gdzie więcej informacji?

Tradycyjnie na naszej stronie internetowej www.niepolomice.eu.

 

źródło: www.niepolomice.eu