Zasady przyjmowania pacjentów w Niepołomickim Centrum MedycznymNapisano dnia: 2020-07-10

Niepołomickie Centrum Medyczne zmienia od poniedziałku 13 lipca zasady działalności.

odstawowa opieka zdrowotna
Pozostawione zostały 3 etapy przyjęć:
I – wizyty bez infekcji (pierwsze 2 godziny),
II – wypisywanie e-recept,
III – wizyty z infekcjami – po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem.

Nadal pozostaje rejestracja TYLKO telefoniczna.

Ogólnie obowiązuje zasada 3 osoby przed gabinetem.

 Laboratorium diagnostyczne w przychodni w Niepołomicach
Utrzymuje dotychczasowe zasady swojej działalności. Codziennie będzie przyjmować do 50 osób. Przy rozpoczęciu pracy, do przychodni wchodzi 5 pierwszych osób, następne będą wchodziły naprzemiennie jeden za jeden.

Pracownia RTG
Działa na dotychczasowych zasadach. Przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza POZ oraz od specjalistów.

Lekarze specjaliści
Przyjmują pacjentów na dotychczasowych zasadach:
– dr Renata Komisarska – ortopeda,
– Bogusław Pilch – chirurg ogólny,
– Rafał Cygan – chirurg ogólny,
– Robert Tarabuła – ortopeda,
– Jarosław Dyczkowski – urolog,
– dr n. med. Renata Czekaj – neurolog.

Do specjalistów ustala się wizyty na ustaloną godzinę. W dalszym ciągu preferowane są teleporady.

W uzasadnionych przypadkach o konieczności wizyty w gabinecie decyduje lekarz.

Poradnie
Poradnia dziecka zdrowego i punkt szczepień, poradnia kardiologiczna, pracownia USG, poradnie rehabilitacyjne oraz gabinety fizjoterapii pracują na dotychczasowych zasadach.

Przychodnia w Podgrabiu
Nadal pozostaje nieczynna – do odwołania. Pacjenci są proszeni o kontakt z przychodnią w Podłężu.

W przychodni w Niepołomicach, nadal obowiązuje kontrola epidemiologiczna przy drzwiach wejściowych: kontrola temperatury, dezynfekcja rąk, wpuszczanie pacjentów za kolejnością.

W pozostałych przychodniach – w Podłężu, Staniątkach i Zabierzowie Bocheńskim obowiązują takie same zasady rejestracji do lekarzy POZ, przy zniesionej kontroli epidemiologicznej przy drzwiach wejściowych.

Ze względów epidemiologicznych, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, pacjenci powinni posiadać własną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz zachowywać szczególną ostrożność w kontaktach z personelem medycznym.

Przyjęte powyżej procedury zostały zarekomendowane przez NFZ.

Informacja od
Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Ryszard Kępa