DrwinkaNapisano dnia: 2020-07-06

W dniu 6 lipca 2020 r. wysłałem kolejne pismo do Wód Polskich, tym razem i rzeczkę o nazwie Drwinka.

     Jak wiadmo wszystkim w naszym rejonie głwnym ciekiem wodnym, który odprowadza nadmiar wód opadowych jest DRWINKA. Biegnie od Krakowa przez Niepołomice  Wole Batorską, Zabierzów Bocheński, a następnie przez miejscowości w gminie Drwinia. Jej ujście jest w Rabie. Po drodze zbiera z pomniejszych cieków wodnych nadmiar wód opadowych i tutaj również potok Chobot - Olszyny.

      W związku z faktem, że co najmniej od 5 lat Drwinka nie była konserwowana postanowiłem sporządzić pismo do Wód Polskich o dokonania jej konserwacji.

    Pod pismem podpisali się w ramach poparcia Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych z gminy Niepołomice, jak również trzech Sołtysów z gminy Drwinia.

    Miejmy nadzieją, że nasz wspólny głos przyczyni się do wykonania prac konserwatorskich na Drwince.

Pismo poniżej

sporz. Sołtys  Wiesław Garncarz