Lokalne podtopieniaNapisano dnia: 2020-06-30

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie są w ostatnim czasie występują lokalne podtopienia.

Dla wszystkich mieszkańców przekazuję niezbędne informacje, które mogą się przydać w czasie i po gwałtownych załamaniach pogody.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty w formie sms-ów dla mieszkańców zagrożonego terenu informacje o rodzaju zagrożenia (np.silne wiatry, gwałtowne burze czy ulewy), możemy się jakoś przygotować na takie zdarzenia  poprzez zamykanie okien usuwanie przedmiotów do pomieszczeń, które mogłyby stwarzać zagrożenie gdyby zostały przemieszczone przez mocny podmuch wiatru.

Podczas gwałtownych opadów deszczu, gdy dochodzi do lokalnych podtopień należy pamiętać, iż wówczas mamy prawo powiadomić Centrum powiadamiania alarmowego nr 112,

celem wezwania na miejsce Straż, która udrożni przepust pod drogą, wypompuję wodę z zalanych pomieszczeń, czy też zabezpieczy nasze mienie, gdy zostanie zerwane poszycie dachu.

Należy pamiętać, że służby ratownicze wzywamy do zdarzeń nagłych. Gdy dochodzi do zapełnienia się rowów przydrożnych informujemy o tym Referat Drogowy w Gminie telefonicznie czy pisemnie lub sołtysa, który informacje przekaże dalej w godzinach urzędowania urzędu

Przypominam, że zgodnie z przepisami o których przypominał Starosta  wielicki rowy melioracyjne powinny być konserwowane przez właścicieli działek, przez które te rowy przebiegają.

Cieki wodne należące powinny być konserwowane przez ich zarządców czyli przez Wody Polskie a gminne przez Niepołomicką Spółkę Wodną. Przez Wolę Zabierzowską przebiega ciek  o nazwie Chobot - Olszyny który z całej wsi powinien odbierać nadmiar wód i przekazywać je do rzeki Drwinka. Niestety jak możemy zaobserwować ani Drwinka ani potok Chobot - Olszyny nie były czyszczone, dlatego też jeszcze przed drugą falą opadów zwróciłem się do Zarządu Wód Polskich o pilną konserwacje. (pismo poniżej)

 

Sporz.

Sołtys Wiesław Garncarz