Maseczki Napisano dnia: 2020-04-18

Nasi strażacy dostarczają maseczki dla wszystkich mieszkańców.

Sam naczelnik  Mariusz Marchewka wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskie  w dniu dzisiejszym dostarczają mieszkańcom Woli Zabierzowskiej maseczki zakupione przez Urząd.

sołtys

Woli Zabierzowskiej