MASECZKINapisano dnia: 2020-04-17

W związku z komunikatem p.f. Burmistrza informuję, że maseczki dla mieszkańców będą dostarczane w Woli Zabierzowskiej przez OSP Wola Zabierzowska.

Jak wiemy od wczoraj obowiązuje zarządzenie zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Pan Zieliński p.f. Burmistrza poinformował na stronie portali Niepołomice, że mieszkańcy zostaną na koszt gminy wyposażeni w maseczki.

Całą akcję przekazywania mieszkańcom maseczek jest Referat Promocji UMiG Niepołomice.

W miejscowościach Chobot i Wola Batorska już maseczki były do mieszkańców dostarczane przez Ochotnicze straże Pożarne w Woli Batorskiej OSP Wola Batprska a w Chobocie OSP Wola Zabierzowska.

W dniu dzisiejszym miały być dostarczane przez OSP Wola Zabierzowska jednakże nie dotarły od producenta.

Strażacy gdy tylko dostaną maseczki niezwłocznie bębą rozwoził mieszkańcom.

 

Sołtys Woli Zabierzowskiej