Informacja dla mieszkańcówNapisano dnia: 2020-03-17

Środki bezpieczeństwa w Niepołomickim Centrum Medycznym

Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o. od 17 marca 2020 r. wprowadza nadzwyczajne środki ostrożności w związku z epidemią SARS-CoV-2 dotyczące rejestracji pacjentów do lekarzy POZ, poradni specjalistycznych oraz funkcjonowania pracowni diagnostycznych, analitycznych i fizjoterapii w ramach NCM Sp. z o.o.

Rejestracja pacjentów do poradni lekarza POZ odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie:

  • Niepołomice: 12 2811005, 12 3502600,
  • Podłęże: 12 2818999, 12 3502620,
  • Zabierzów Bocheński: 12 2816836, 12 3502630,
  • Staniątki: 12 2818057, 12 3502638,
  • Podgrabie – ośrodek nieczynny do odwołania (pacjentów prosimy o kontakt z przychodnią w Podłężu).

Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy danego lekarza POZ (w tym lekarza pediatry – dziecko chore)

Po zarejestrowaniu telefonicznym pacjenta na konkretną godzinę, lekarz POZ skontaktuje się pod podany przez pacjenta przy rejestracji numer telefonu i ustali:

  • czy istnieje konieczność osobistego stawienia się na wizytę,
  • w razie konieczności wystawi e-receptę i poda do niej czterocyfrowy kod dostępu, który wraz z numerem PESEL pacjenta umożliwi realizację tej e-recepty w aptece,
  • w razie konieczności wystawi e-zwolnienie (e-ZLA).

Poradnia dziecka zdrowego i punkt szczepień są nieczynne do odwołania.

Laboratorium przyjmuje pacjentów tylko w stanach nagłych, po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ.

Gabinety fizjoterapii (Niepołomice, Zabierzów Bocheński, Podłęże) są nieczynne do odwołania.

Poradnia ginekologiczna (Niepołomice, Podłęże) działa analogicznie jak poranie POZ (teleporady, e-recepty, zwolnienia e-ZLA)

Wszystkie inne poradnie specjalistyczne działające w ramach NCM Sp. z o.o. (alergologiczna, chirurgiczna, diabetologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, neurologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, urologiczna) są nieczynne do odwołania.

Pracownia RTG nieczynna do odwołania.

Pracownia USG nieczynna do odwołania.

Transport sanitarny odbywa się tylko w wyjątkowych sytuacjach, na zlecenie lekarza POZ. Wcześniejsze zlecenia na transport sanitarny będą indywidualnie weryfikowane przez kierowców POZ.

Ze względów epidemiologicznych prosimy pacjentów o dostosowanie się do zaistniałej sytuacji oraz zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z personelem medycznym NCM Sp. z o.o.

Przyjęte powyżej procedury zostały zarekomendowane przez NFZ.

 

Inforamcja ze strony Niepołomice.eu