Spotkanie z SołtysamiNapisano dnia: 2020-03-02

W dniu  2 marca 2020 r. na godz. 17:30 zaproszeni zostali sołtysi i przewodniczący rad osiedla wybrani w grudniu 2019 r.

Spotkanie przygotował Referat Promocji.

Na spotkanie przybyli wszyscy sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Z niewielkim spóźnieniem przybył w towarzystwie pani sekretarz Teresy Kuźmy - Krystian Zieliński pełniący funkcje Burmistrza Niepołomic. Obecni byli również niektrórzy radni Rady Miejskiej. Nie było jednak Przewodniczącego ani zastępcy Rady Miejskiej.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych p.f. burmistrza pożegnał się z zebranymi zapewniając, iż niebawem dojdzie do następnego spotkania.

Zanim jednak opuścił spotkanie zadane zostały pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego i prac na zmianami w statutach sołectw  i osiedli.

Zerbani pozostali by we własnym gronie bliżej się zapoznać.

Były pisma które większość zebranych poparła to jest o braku zgody na umiejscowieniu we wschodniej części gminy wysypiska odpadów, podniesienia kwoty Budżetu Obywatelskiego i wprowadzenia Funduszu Sołeckiego.

sporz. i foto sołtys Wiesław Garncarz