Oznakowanie wsiNapisano dnia: 2018-10-03

Ruszyło oznakowanie wsi.

 Historia kołem zatoczyła. Przed 5 laty mieliśmy w poszczególnych wsiach zastanowić się jak je oznakować by można było do nas trafić.

W Woli Zabierzowskiej Sołtys i Rada Sołecka postanowiła nazwać drogi przy których mieszkamy. Od razu napotkaliśmy na krytykę, że jest to nie zgodne z prawem bo na wsiach nie wolno ulicą nadawać nazw. Na tym się skończyło. Pomimo to złożyliśmy nasz projekt oznakowania wsi gdzie byłyby drogowskazy z nazwami i jadący mógłby korzystać z nich. Niestety umarło to śmiercią naturalną.

Ja jednak nie spocząłem na laurach i postanowiłem wieś oznakować. Wówczas postał pomysł z umieszczeniem na ogrodzeniach tabliczek z numerami posesji i nazwą drogi. Wynegocjowałem w Drukarni korzystną cenę na tabliczki i osobiście od domu do domu chodziłem zbierałem od mieszkańców pieniądze na wspomniane tabliczki i po wykonaniu również w większości przypadków dostarczyłem.

Po dwóch latach jak w Woli Zabierzowskiej wisiały tabliczki na ogrodzeniach nagle obudzili się urzędnicy i zbierali zapotrzebowanie na tabliczki za które gmina miała zapłacić. Oczywiście odgórnie narzucono wzór związany z barwami gminy - czyli złote tłu i czarne cyfry, a nazwa miejscowości na bordowym tle. Wówczas jako sołtys jedynej wsi która miała tabliczki z numerami, wydrukowano nam na koszt gminy kilka tabliczek ze wzoru Woli Zabierzowskiej i kila "map pomocniczych nazw dróg w Woli Zabierzowskiej". Mapy te sołtys z radnymi Rady Sołeckiej montowali.

W połowie tego roku ( rok wyborczy) nagle ożyła na nowo myśl by oznakować wsie w gminie Niepołomice nazywając poszczególne drogi i następnie oznakowując te drogi tabliczkami.

Nasza Rada Sołecka postanowiła, że już mamy nazwy dróg , które jak wszyscy wiedzą pochodzą w większości przypadków od historycznych nazw przysiółków i nie będziemy tych nazw zmieniać.

Doszło w zeszłym miesiącu do spotkania Sołtysa i pracowników gminy by wskazać miejsca montażu tabliczek informacyjnych . W większości przypadków tabliczki będą mocowane na ogrodzeniach przy skrzyżowaniu dróg a tam gdzie takich ogrodzeń nie ma to będą montowane tabliczki na słupkach. To w znacznym stopniu zminimalizuje koszty oznakowania poszczególnych.

W naszej wsi jest do zamontowania przeszło 50 tabliczek - to nie mało. Jutro ma ryszyć etap montowania tabliczek na ogrodzeniach, a w najbliższym czasie te na słupkach.

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz