Chodnik przy drodze powiatowejNapisano dnia: 2018-09-21

Zostały przy szkole zakończone prace modernizacyjne drogi 2001K.

 W wyniku tych prac przeprowadzonych wspólnie przez powiat jak również przez gminę w znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo.

Jak widać sukces ma wielu ojców. A matka jest tylko jedna.

Inwestycja mogła być zrealizowana w wyniku działania wielu osób, którym leży na sercu dobro dzieci. 

Nie było by tej modernizacji gdyby nie starania, mieszkańców poprzez swoich przedstawicieli, począwszy od pani dyrektor szkoły, rodziców, sołtysa, pana Burmistrza, radnego powiatowego, zarówno p. Burdy i p. Nowaka. Jak również dyrekcję Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Ważny jest efekt końcowy czyli poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie, a dzieci w szczególności.