Chwasty przy stawachNapisano dnia: 2018-09-06

Chwasty na działkach gminnych to powtarzająca się „Historia”.

Co roku są słane pisma do Burmistrza o zabezpieczenie funduszy na podstawowe działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w Woli Zabierzowskiej. Nie wspomnę o planowanych inwestycjach.

Niestety w roku wyborczym również nie widać poprawy w tym zakresie.

Jadąc drogą Chałupki przez naszą wieś i co widać po lewej stronie: chwasty wyrośnięte na wysokość człowieka.

Raz, że to wygląda nieestetycznie, po drugie sieją się po okolicznych posesjach osty i inne nie chciane rośliny to jeszcze rozmnażają się gryzonie i gady, które „spacerują” sobie po posesjach.

Co roku jest to samo. Nie wystarczają pisma, ani telefony Sołtysa. Telefony i skargi od mieszkańców do Sołtysa i do Pana Burmistrza.

Pytam „Jaki to się daje przykład praworządności- skoro nie przestrzega się Regulaminu Gminy, który Rada Miejska uchwaliła a projektodawcą był Pan Burmistrz”.

Po prostu brak słów.

Sporz. i foto. Sołtys Wiesław Garncarz