Wiaty PrzystankoweNapisano dnia: 2018-05-17

Zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną na Zebraniu Wiejskim  w marcu 2018 wystosowałem pismo do pana Burmistrza o obudowanie wiat przystanokowych w Woli Zabierzowskiej.

Niestety nie ważne jest to co jest zapisane w protokole na Zebraniu Wiejskim i informacjach zapisywanych przez przedstawicieli Burmistrza pod jego nieobecność na Zebraniu, bo gdzy doszło co do czego to się okazuje,że należy sporządzić pismo. Musi być zatwierdzone przez wiceburmistrza, który jest odpowiedzialny za architekturę w gminie.

Pismo zostało złożone i mam nadzieję, że niebawem mieszkańcy  na przyjazd autobusu będą oczekiwać w wiacie, która zabezpiecza do niekorzystanych warunków atmosferycznych.

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz