Na wałach pracująNapisano dnia: 2017-11-30

Od co najminiej miesiąca  przez firmę drogową prowadzone są prace, na wale wiślanym przy budowie ścieżki rowerowej. Inwestycje prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 Od samego początku mieszkańcy zgłaszają różnego rodzaju nieprawidłowości. Począwszy od przekroczonego tonażu pojazdów dowożących kruszywo na korytowaną koronę wału. Samochody to miały uszkadzać nasze drogi gminne, rozjeżdżać "rampy" oraz działki na między walu. W związku z tymi zgłoszeniami ja jak również sołtys z Zabierzowa Bocheńskiego musieliśmy interweniować. w Referacie Drogowym w Niepołomicach, w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Tam uzyskałem następujące zapewnienia.

W ref. drog. w Niepołomicach Pan Kierownik Sendor zapewnił, że drogi gminne, które zostałyby uszkodzone w trakcie prowadzonej inwestycji mają być przywrócone do stanu poprzedniego.

W Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych kierownik zapewnił, że na bieżąco monitorują postępy prac przy budowie ścieżki rowerowej na koronie wału. Co do co wyjazdów na wał czyli tzw. „ramp” mają był wzmocnione i poprawione po zakończeniu prac na wale, czyli prawdopodobnie na wiosnę. Co do zbyt głębokiego podebrania ziemi w rejonie Nowej Wsi i – Łaźnia – Koło, na koronie przez firm wykonującą te prace  inspektor zapewnił, iż temu zgłoszeniu przyglądnie się osobiście sprawdzając parametry na miejscu.

 

Na chwilę obecną prace został wstrzymane z uwagi na nie sprzyjające warunki atmosferyczne.

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz