PISMO O KOLEJNapisano dnia: 2017-11-12

W dniu 30 października 2017 r. wysłao pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy kolei na trasie Chobot -Podłęże - Kraków.

Pismo w imieniu mieszkańców czterech sołectw Chobotu, Woli Zabierzowskiej, Zabierzowa Bocheńskiego i Woli Batorskiej podpisali ich przedstawiciele Sołtysi.

Pismo, które skierowano do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka przesłano również do wiadomości Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezesa Zarządu PKP, Senatora RP.

Co do inicjatywy oddolnej dotyczącej  budowy kolei na wschodniej stronie gminy Niepołomice, pragnął bym poinformować, że do tej pory w samej Woli Zabierzowskiej i Zabierzowie Bocheńskim listę poparcia podpisało ponad 900 osób. Brak jest informacji co do ilości podpisów zebranych na terenie Woli Batorskiej, gdzie miał organizować to Sołtys Bolesław Porębski.

Na terenie Niepołomic nie zbieraliśmy podpisów, a mimo to mieszkańcy Niepołomic z dużą dozą sympatii wypowiadali się na temat tej inicjatywy w mediach społecznościowych. Na Facebooku udostępniali informację o inicjatywie i wyrażali poparcie przez polubienia.

Mieszkańcy naszych czterech miejscowości zarażają pozytywną energią, gdy rozmawia się z nimi na temat projektu. Dla nich nie ma przeszkód i barier, jakie widzą malkontenci i to jest w tym wszystkim piękne.

Poniżej prezentuję treść pisma. 

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz