Zasięg PLUSaNapisano dnia: 2017-10-11

W dniu 10 października 2017r. wpłynęło do sołtysa Woli Zabierzowskiej pismo z POLKOMTEL Sp.zO.O.

Z treści pisma wynika, że PLUS systematycznie prowadzi prace nad modernizacją sieci, jednak wiąże się to z długotrwałą procedurą.

Pismo jak i poprzednie w  kwestii bardzo słabego zasięgu telefonii komórkowej na naszym terenie Polkomtel potraktował jak inne reklamacje.

Poniżej prezentuję odpowiedź z PLUSAa.

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz