Sesja Rady MiejskiejNapisano dnia: 2017-10-11

W dniu 4 października 2017 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 Sesja rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza.

Między sesjami Burmistrz :

 • wydał zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie gminy,

 • powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • skreślenia z listy zabytków budynku przy ul. Batorego,

 • rozstrzygnięty został przetarg na dowóz dzieci,

 • rozstrzygnięto przetarg na likwidację osuwiska w Ochmanowie,

 • W sprawie projektu wymiany pieców jako jedna z nielicznych gmina Niepołomice realizuje program wymiany pieców z 291 wniosków

  41 umów

  20 reklamacji

  40 rezygnacji.

 • Unieważnienie przetargu na Park & Ride w Podłężu – gmina chciała wydać ok. 21 mln. a najniższa oferta była na poziomie 31 mln. zł.

 • Zjazd z autostrady – są znane już warunki techniczne,

 • PSZOKi – w toku procedury związane z dwoma nowymi lokalizacjami,

 • Od 1 października 2017 r. Przywrócenie całodobowej i świątecznej opieki zdrowotnej dla gminy Niepołomice,

 • we wtorek 10 X 2017r. o 13:00 uroczyste otwarcie Poradni Kardiologicznej,

 • 9 listopada nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w której uczestniczyć będzie arcybiskup, dzięki któremu będzie mozaika „Jana Pawła II”,

 • smrody z Zakładów Drobiarskich będą zlikwidowane do czerwca 2018r. - firma KOMOS zamontuje filtry

 • asfaltowanie zaplanowanych na 2017 r. dróg gminnych zakończy się przed końcem Października,

Przystąpiono do procedowania dalszej części sesji, podejmowanie uchał.

Poniżej zaprezentowana jest mapka planowanej rozbudowy i przebudowy linii kolejowej na terenie zachodniej części gminy Niepołomice.

 

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz