Początki pracy nowego sołtysa.Napisano dnia: 2012-03-2714 grudnia wybrani w czasie zebrań mieszkańców Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych spotkali się w nowym składzie.W dniu 14 grudnia 2011 r. podczas uroczystego spotkania z panem Przewodniczącym Rady Miasta mag inż. Markiem Ciastoniem i panem Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice mgr inż. Romanem Ptakiem zainaugurowani swoją działalność na najbliższe cztery lata w nowym składzie. W trakcie tego uroczystego spotkania pan Przewodniczący i pan Burmistrz gratulowali wszystkim wybory i życzyli owocnej pracy na rzecz swoich sołectw i osiedli. Dyskutowano nad frekwencją podczas wyborów i wyzwaniami jakie czekają w obecnej kadencji.