ZEBRANIE WIEJSKIENapisano dnia: 2012-04-17Zebranie WiejskieO g ł o s z e n i e Przewodniczący Rady Sołeckiej na podstawie art.35 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym”, oraz par. 9 Uchwały Nr XVI/162/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zwołuje : Zebranie Wiejskie na dzień 29 kwietnia 2012 r. godz. 17,00 w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej. Plan Zebrania: 1. Powitanie, 2. Wybór sekretarza Zebrania, 3. Sprawozdanie Sołtysa za okres od ostatniego Zebrania, 4. Plany realizacji na 2012 rok, 5. Wystąpienia osób zaproszonych, 6. Dyskusja i wolne wnioski, 7. Zamkniecie Zebrania.