UWAGA Rodzice z dziećmi.Napisano dnia: 2012-04-17Jest przyzwolenie na korzystanie z Placu Zabaw.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi Wola Zabierzowska Rada Sołecka zwróciła się do Pani Dyrektor o udostępnienie placu zabaw, zlokalizowanego na ternie szkoły, w dni wolne od pracy placówki szkolnej w godzinach 13,00 do 19,00. Z placu zabaw korzystałby dzieci pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Korzystanie z placu zabaw odbywałoby się zgodnie z „regulaminem placu zabaw”. Pani Józefa Rębilas otwierałaby furkę prowadzącą na teren obiektu. W przypadku braku zainteresowania teren szkoły byłby, jak do tej pory, zamknięty. W przypadku wydarzeń losowych rodzic lub opiekun obowiązany będzie powiadomić niezwłocznie panią Dyrektor poprzez pracownika obsługi szkoły.