211 Wola Zabierzowska
TRASA: CHOBOT LEŚNICZÓWKA - Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Brzeska, Drożyska, Wyciąska, Igołomska - KOMBINAT
Dzień powszedni Sobota Święta
4 33 4 33 4 33
5 - 5 - 5 -
6 13 6 - 6 -
7 23 7 33 7 33
8 - 8 - 8 -
9 53 9 - 9 -
10 - 10 13 10 13
11 - 11 - 11 -
12 13 12 33 12 33
13 18 13 - 13 -
14 - 14 - 14 -
15 03 15 38 15 38
16 03 16 - 16 -
17 48 17 - 17 -
18 - 18 - 18 -
19 03 19 - 19 -
20 33 20 38 20 38
21 - 21 - 21 -
22 - 22 - 22 -
23 43 A 23 33A 23 33A
A - nie kurusuje przez: Niepołomice Rynek, Niepołomice
211
 
 Kraków
 TRASA:     KOMBINAT -  Igołomska, Wyciąska, Drożyska, Brzeska, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński -     CHOBOT LEŚNICZÓWKA
 Dzień powszedni  Sobota  Święta
 godz.3 min. 40A  3  40A  3  40A
 g.4  4    4  
 g.5 m. 00  5    5  
 g.6 m. 20  6  30  6  30
 g.7  7    7  
 g8. m. 45  8    8  
 g.9  9  00  9  00
 g.10  10    10  
 g.11 m. 10  11  25  11  25
 g.12 m. 15  12    12  
 g.13 m. 56  13    13  
 g.14 m. 50  14  30  14  30
 g.15  15    15  
 g.16 m. 30  16    16  
 g.17 m. 45  17    17  
 g.18  18    18  
 g.19 m. 25  19  30  19  30
 g.20  20    20  
 g.21  21    21  
 g.22 m.40  22  30  22  30