Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

tel. , 250-94-34

fax +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.com
www.niepolomice.eu

 

Burmistrz: mgr inż. Roman Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urzędu Miasta mają swoje siedziby w Magistracie.

 

Kasa UMiG jest czynna:

 

w poniedziałek – w godz. 8.15-16.15

 

od wtorku do czwartku - w godz. 8.15-15.15

 

w piątek - w godz. 8.15-14.15

Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00

 

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 w budynku Magistratu, pokój nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach

Numer NIP Urzędu Miasta: 683-13-95-375
Numer głównego konta Urzędu (wykorzystywanego m.in. do wpłat za podatek od nieruchomości):
75 86190006 0060 0600 0103 0001

Poniżej wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Wydział lub komórka Kierownik lub osoba odpowiedzialna Numer wewnetrzny Numer bezpośredni
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej Beata Pawłowska 204 250-94-04
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) Katarzyna Trzos-Panasiuk 234 250-94-34
Sekretarz Gminy (pok. nr 10) Teresa Kuźma 231 281-06-70
Ewidencja Ludności (pok. nr 1) Bogusława Bąk 244 250-94-03
Ewidencja Przedsiębiorców Marta Bielecka 202 250-94-02
Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 2) Krystyna Rojek 207 250-94-07
Referat Planowania Przestrzennego (pok. nr 2) Wojciech Biernat 225 250-94-25
Kasa Anna Czyż 222 250-94-22
Referat Zamówień Publicznych (pok. nr 5) Czesław Nowak 213,232 250-94-32
Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 6) Antonina Siwek-Pilch 205 250-94-05
Referat Kadrowo-Płacowy (pok. nr 7)    212,220,
224
250-94-12
Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu (pok. nr 8)   210,226, 221,236 250-94-10
Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 11) Grzegorz Sendor 219, 230 250-94-19
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) Anna Wojas 201,206 250-94-01
Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 15) Beata Czuraj 209,218,
229
250-94-09
Skarbnik (pok. nr 16) Beata Kolasa 216 250-94-16
Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne (pok. nr 17) Stanisława Krawczyk 215 250-94-15
Referat Inwestycji Komunalnych (pok. nr 18 Beata Kukla 211, 233 250-94-11
Archiwum Urzędu Grażyna Zych 239 250-94-39
Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych (pok. nr 3) Agnieszka Ligęza 208 250-94-08
Stanowisko ds. Informatyki (pok. nr 7) Krzysztof Lasek 227 250-94-27
Stanowisko ds. Budownictwa   235 250-94-35
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (pok. nr 8) Celina Stelmach 210 250-94-10
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego  Robert Pieprzyca    
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny  Zdzisław Nocuń 212 2811482
Referat Strategii i Promocji (ul. Zamkowa 5) Szymon Urban 248,249,
250
250-94-48
Wydział Rozwoju Gospodarczego (ul. Zamkowa 5) Marek Mosurski 244,253 250-94-42
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (ul. Zamkowa 5) Bogusław Iwulski 244,253 250-94-53
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (ul. Zamkowa 5) Stanisław Nowacki 251,252,
254
250-94-51
Wydział Edukacji (ul. Zamkowa 5) Danuta Wieczorek 245 250-94-45
Referat Edukacji (ul. Zamkowa 5) Marcin Jura 246,247,
258
 250-94-46
Referat Księgowości Placówek Oświatowych (ul. Zamkowa 5) Dorota Bodzioch 242, 243, 257  250-94-42
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (pl. Zwycięstwa 8) Janusz Kaczmarczyk    281 02 04
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Marek Kot    
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (ul. Grunwaldzka 11) Marzena Stawarz   281 22 55
Stanowisko do spraw Osób Niepełnosprawnych Anna Morton    

Stanowisko do spraw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Janusz Kaczmarczyk    
Straż Miejska Janusz Kaczmarczyk   281 02 04
Budownictwo (wydział Starostwa Powiatowego; pl. Zwycięstwa 13) Danuta Wierzbicka   357 56 15
   W budynku przy ulicy 3 Maja 4 w Niepołomicach mieszczą się następujące instytucje :
  • niepołomicki punkt Powiatowego Urzędu Pracy. Numer telefonu: 281-22-64. Urząd jest czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 a Strony przyjmowane są od 8.00 do 14.00.
  • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepołomicach - GCI. Doradca zawodowy pełni w nim dyżury we wtorki i czwartki w godzinach od 14.00 do 18.00. Numer telefonu do GCI to 2813 065.
  • Młodzieżowe Centrum Karier Niepołomice działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45. Numer telefonu to 281-37-90
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2, czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15. 30

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

tel. 12 281 01 48  lub  501 33 83 85
Strona WWW: www.ostir-niepolomice.pl

Agencja restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa

w Niepołomicach 

ul. 3-go Maja 2

32-005 Niepołomice

Godziny pracy: 

poniedziałk - piątek: 7:30 - 15:30

tel. 12 284 81 10

fa: 12 633 60 76

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Krakowie 

ul. Bratysławska 1 A

31-201 Kraków

Godziny pracy: 

poniedziałk: 7:00 - 16:00

wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

tel. 12 618 94 00, 12 618 94 10

fa: 12 633 60 76

e-mail: krakow(at)krus.gov.pl

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce

ul. Stroma 11,

32-020 Wieliczka

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.05

tel. 12 288 01 38, 12 288 01 39

fax: 012 289-05-00

e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl

strona internetowa: https://wieliczka.psse.pl

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul. Juliusza Słowackiego 10,

32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

telefon kontaktowy: 12 278 31 12 ,

 0 696 065 118

fax 012 278-15-92,
e-mail: wieliczka_piw@onet.eu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Słówackiego 29

32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania:
od poniedziałk: 7:30 - 17:00

wtorek - piątk: 7:30 - 15:30


e-mail: srodowisko@powiatwielicki.pl

tel. 12 399 97 00

fa: 12 399 97 01