Ochotnicza Straż Pożarna

Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej byli min.: Jan Warian, Jan Marchewka, Jan Bisztyga, Piotr Świder i Stanisław Foryś. Było to w roku 1922. Pierwszą siedzibą była drewniana szopa, a do wyposażenia należał wóz drewniany, ręczna pompa (dar Powiatowego Zarządu O.S.P. w Bochni) i kilka odcinków węży. Okazało się jednak, ze jednostka była bardzo potrzebna. Terenem działania były wsie Wola Zabierzowska i Chobot, w tamtych czasach biedne, z zabudowaniami przeważnie drewnianymi, krytymi strzechą, przez co łatwopalne. Pierwszymi mundurami były zakupione ze składek członkowskich oraz ulicznych zbiórek bluzy kolejarskie, które przeszyto i oznaczono symbolami strażackimi oraz czapki strażackie.

W czasach okupacji, strażacy pełniąc swe obowiązki włączali się również działania ruchu oporu.

Po wojnie działalność O.S.P. (pod dowództwem Jana Wilka) znacznie się ożywiła. Powstał zespół teatralny, który w tych czasach wystawiał wiele sztuk widowiskowych. Przedstawienia cieszyły się wielkim powodzeniem, również w sąsiednich miejscowościach. Z pieniędzy uzyskanych z tej działalności wybudowano nową murowaną remizę, zakupiono nowe mundury strażackie. W tym czasie przydzielono z Powiatowego Związku OSP w Bochni używaną motopompę wraz kompletem węży, była to 5-ta motopompa w powiecie.

Kolejnym komendantem wybrany został druh Bronisław Dziadoń. Za jego kadencji przeniesiono remizę do budynku nowo-wybudowanego Domu Wiejskiego. Kolejnym komendantem wybrany został druh Jan Kołodziej. Następnie na naczelnika wybrano druha Adama Gądka, a prezesem wybrano druha Władysława Hardyna. W tym okresie jednostka pozyskała z miejscowego Kółka Rolniczego samochód ciężarowy Star-25, który strażacy wyremontowali i przystosowali do celów pożarniczych.

W roku 1983 samochód Star-25 wycofano z eksploatacji z uwagi na to że nie spełniał norm technicznych, a jednostka otrzymała nowy samochód strażacki marki Żuk.

W 66-tą rocznicę powstania nadano nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców miejscowości.

W roku 1988 druh Adam Gadek zrezygnował z funkcji naczelnika a na jego miejsce został wybrany druh Stanisław Szydłowski. Z inicjatywy burmistrza w roku 1992 powrócono do odremontowanej starej remizy a garaż oddano na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i korzystających z niego mieszkańców.

W roku 2001 zakończono budowę i oddano nową remizę do użytku. Remiza powstała dzięki środkom pieniężnym przekazanym na ten cel przez Radę Miasta i Gminy Niepołomice oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu strażaków, którzy sami wykonali wiele robót budowlanych. W prace te czynnie włączali się także mieszkańcy miejscowości. Budynek po starej remizie został przekazany na magazyn przeciwpowodziowy

W roku 2003 jednostka otrzymała nowy pożarniczy wóz bojowy przeznaczony do ratownictwa drogowego, technicznego i ekologicznego. W listopadzie 2010 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zabierzowskiej odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.

W chwili obecnej jednostka liczy 36 członków w tym 2 honorowych i 11 MDP.