I zebranie RS w 2017 rokuNapisano dnia: 2017-03-25

W dniu 19 marca 2017 r. o godz. 15:00 rozpoczęło się zebranie  Rady Sołecikej.

 Na zebranie został zaproszony Radny Rady Miejskiej z  naszego rejonu p. Krzysztof Gruca - który niestety ponownie nie zaszczycił nas swoją obecnością.

W zebraniu uczestniczyło 4 radnych i sołtys. Zebranie odbyło się dzięki uprzejmości p. Prezesa OSP Wola Zabierzowska w remizie.

Podczas zebrania zostały poruszone wszystkie kwestie nurtujące mieszkańców, począwszy od stanu dróg, oświetlenia, rowów przydrożnych i melioracyjnych. Poruszane były kwestie poczty i zasięgu w związku z pismami jakie sołtysi skierowali do odpowiednich instytucji. W szczególności podniesiony był temat  fatalnego stanu technicznego dróg Kla, Kąt, Brzozówka.

Poruszony został temat rowu na Nowej Wsi od strony wału. Temat jest co jakiś czas podnoszony przy okazji większych opadów. Jak wiemy miał być on remontowany jak i inne rowy, o które pisał Sołtys. Inne rowy zostały pogłębione i jest właściwy spadek a rowy spełniają swoją rolę odwadniającą. Jedynie Rów na Nowej Wsi nie może doczekać się realizacji. W Referacie Drogowym kierownik twierdzi, że w realizację tego remontu zaangażowany jest nasz radny pan Krzysztof Gruca który pilotuje tą sprawę. Brakowało jakiś zgód mieszkańców do realizacji zadania, ale Sołtysa nie angażowana do tego bo zaangażował się nasz Rady. To zadanie trwa od rozpoczęcia tej kadencji i nie ma widoków by zakończono je do końca kadencji pana radnego, który wcale sołtysom w naszym rejonie nie pomaga. Oczekiwania były znacznie większe.

 

Ponadto podczas zebrania podniesione były kwestia planowanych inwestycji, czyli remont drogi wojewódzkiej 964 i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowań i przystanków, przedłużający się remont Domu Kultury.

Sołtys Wiesław Garncarz