II Zebranie Rady SołeckiejNapisano dnia: 2016-02-08

W dniu 7 lutego 2016r. w domu sołtysa odbyło się II Zebranie Rady Sołeckiej.

W związku z informacją o konieczności przedstawienia w Referacie Drogowym aktualnych danych dotyczących kwalifikacji dróg pod położenie nakładek asfaltowych. Zostało zwołane przez Sołtysa drugie zebranie Rady Sołeckiej.

Zebranie odbyło się ponownie w domu Sołtysa, z uwagi na brak dostępu do innych pomieszczeń.

Tematem przewodnim była kwalifikacja dróg do asfaltowania.

 

Realizując zadania statutowe, podczas zebrania w dniu 7 lutego 2016r. Rada Sołecka Woli Zabierzowskiej postanowiła by w poniżej podanej kolejności realizować budowę dróg w Woli Zabierzowskiej poprzez położenie nakładek asfaltowych.

 

 

 1. droga o lokalnej nazwie Akacjowa od posesji nr 102 do nr 94 (Petlarscy) – odcinek 280 metrów,

 2. droga o lokalnej nazwie Nizina od skrzyżowania w rejonie posesji nr 367 do posesji nr 152 (Goryccy) - odcinek 120 metrów

 3. droga o lokalnej nazwie Mała Wieś od zabudowania nr 289 do posesji nr 325 (Starosta) – odcinek 350 metrów,

 4. droga o lokalnej nazwie Środkowa od posesji 336 do posesji nr 433 (Batko) – odcinek 160 metrów,

 5. droga o lokalnej nazwie Piechurki od posesji nr 413 do posesji nr 273 (Książek) - odcinek 250 metrów,

 6. droga o lokalnej nazwie Górka od posesji 132 do posesji nr 196 (za Zięba) – odcinek 200 metrów,

 7. droga o lokalnej nazwie Lipowa od posesji 65 do posesji nr 70 (Szela) – odcinek 100 metrów,

 8. droga o lokalnej nazwie Nad Białą od posesji 91 do posesji nr 93 (Batko) – odcinek 100 metrów.

Rada Sołecka zwróciła się do Pana Burmistrza o realizację w 2016 r. remontów dróg gminnych poprzez wyrównanie i utwardzenie kruszywem o łącznej długości 380 m. Odcinki dróg zostały przez Radę Sołecką wsi Wola Zabierzowska zakwalifikowane, w następującej kolejności do realizacji:

 1. droga o lokalnej nazwie Topolowa od Oczyszczalni do nr 150 (Palińscy) – odcinek 240 metrów,

 2. droga o lokalnej nazwie Środkowa od posesji nr 433 (Batko) do nr 414 (Kostek) – odcinek 90 metrów,

 3. droga o lokalnej nazwie Topolowa od posesji nr 314 (Dziadoń) do nr 292 (Trzepla) – odcinek 50 metrów,

Remont dróg we wskazanych miejscach jest planowana od kilku lat, lecz dopiero w zeszłym roku zostały wpisane do harmonogramu prac.

Remont drogi na pierwszym ze wskazanych odcinków, to fragment który nie został skończony w 2014. Odcinek wymaga korytowania jak stwierdzili fachowcy z uwagi na grząski teren.

Drugi z odcinków to droga gminna od Oczyszczalni Ścieków do posesji nr 150, która łączy przysiółek Flaga i Brzozówka. Jest skrótem jak również drogą dojazdową do pól. Przy niewielkich nawet opadach przejazd tą drogą jest niemożliwy nawet dla ciągników rolniczych.

Trzeci odcinek, to fragment ok. 50 metrów przed posesją nr 314 w stronę posesji nr 292. Odcinek ten miał być wykonany w 2014r. Jednak nie został wykonany z uwagi na brak właściwej podbudowy pod nakładkę asfaltową.

 

Rada Sołecka jednogłośnie podjęła decyzję, by w pierwszej kolejności zostały wykonane nakładki asfaltowe na drogi, które jeszcze nigdy takich nie posiadały. Podjęcie decyzji o wykonaniu pierwszych nakładek asfaltowych na wyżej wymienione drogi jest świadome. Jesteśmy przekonani, że pomimo wielkich potrzeb w infrastrukturze drogowej w Woli Zabierzowskiej jesteśmy winni to mieszkańcom, którzy chcieli by w XXI wieku suchą nogą trafić do domu.

 

Należy dodać, że wiele dróg które posiadają nakładki asfaltowe od kilku lat wymagają gruntownego remontu. Takimi drogami są między innymi drogi o lokalnych nazwach: Obwodowa, Kla, Graniczna, Brzozówka, Skotnica od Kla do Niepołomickiej, Kąt, Dąbrowa, Woźnica. Mamy nadzieję, że ratowanie tych dróg poprzez łatanie reperatorem i masą bitumiczną przedłuży ich żywotność do nieodległego czasu gdy można będzie je wyremontować poprzez położenie nowych nakładek.

 

 

Oprócz spraw dotyczących dróg zostały poruszone sprawy dotyczące niewłaściwego oznakowania skrzyżowania drogi Niepołomickiej i Chałupki, niedrożnych i uszkodzonych przepustów oraz rowów przydrożnych. Braku barierek ochronnych przy drogach gminnych w rejonach głębokich rowów.

Poruszono sprawy dotyczące doświetlenia dróg w rejonie Woli Zabierzowskiej. Braku realizacji zadań w tym zakresie – czyli trzech miejsc, w których  miały być zamontowanych 5 lamp w 2015r.

 

Sołtys Wiesław Garncarz