IV / 2015Napisano dnia: 2015-12-18

W niedzielę 13 grudnia 2015r. o godz. 13:00 rozpoczęło się czwarte w 2015r. zebranie Rady Sołeckiej.

Inauguracyjne zebranie nowej Rady Sołeckiej odbyło się w remizie OSP w Woli Zabierzowskiej, dzięki  życzliwości prezesa p. Stanisława Szydłowsiego.

Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zebranie poprzedził tradycyjny "opłatek". Ze strony Sołtysa gratulacje dla nowych członków Rady Sołeckiej .a podczas życzeń przewijały się pragnienia spełnienia marzeń i dobrej współpracy na rzecz mieszkańców 

W dalszej części zebrania Sołtys złożył sprawozdanie z okresu od ostatniego zebrania, które odbyło się we wrześniu. podczas sprawozdania radni dowiedzieli się, że Sołtys zwrócił się

 • ponownie o zamontowanie znaków w rejonie skrzyżowań dróg, które w zeszłym roku zostały wyasfaltowane - trzy znaki "ustąp pierwszeństwa przejazdu" i "droga bez przejazdu",

 • o wycięcie drzew w rejonie posesji 166 przy wale Nowa Wieś,

 • o konserwację pomnika przyrody w rejonie Kąta,

 • wykonania odwodnienia budowanego  chodnika,

 • przycięcia drzew i krzewów, które ograniczają doświetlenie dróg,

 • dyżury, udział w sesji i spotkaniu z władzami gminy.

W punkcie dyskusja i wolne wnioski padły propozycje:

 • dyskusja na temat wykorzystania chodnika - możliwość korzystania z chodnika przez rowerzystów,

 • wykonania chodnika w rejonie szkoły,

 • dyskusja na temat Klubu Sportowego, do którego spora część młodzieży z Woli  Zabierzowskiej należy,

 • zwrócenia się o naprawienie dróg - zarówno gminnych i powiatowej,

 • strony internetowej, w redagowaniu której również członkowie Rady Sołeckiej powinni się włączyć,

 • sprawy i problemów z odtworzeniem rowu przydrożnego Nowa Wieś - konieczność spotkania się mieszkańców i potrzebie włączenia się Rady Sołeckiej w rozwiązanie problemu,

 • w tym miejscu powrócił problem sołtysówki - czyli pomieszczenia dla Rady i Sołtysa, gdzie można by przyjmować między innymi w tej sprawie mieszkańców - wszyscy radni stwierdzili, że niedopuszczalnym byłoby przyjmowanie i prowadzenie mediacji w domach czy to Sołtysa czy Radnych (sprawa na razie bez możliwości realizacji),

 • na zakończenie omówiono potrzeby doświetlenia wsi.

 

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz