ZEBRANIE WIEJSKIE 2018Napisano dnia: 2018-03-14

W dniu 11 marca 2018 r. odbyło się coroczne Zebranie Wiejskie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i uchwałą o sołectwie Wola Zabierzowska w pierwszym kwartale odbywają się (?) w sołectwach Zebrania Wiejskie.

W Woli Zabierzowskiej co roku.

Zebranie rozpoczęło się o zaplanowanej godzinie. Zgodnie z planem Zebrania po powitaniu zaproszonych gości

Z zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Miejskiej i Dyrektor Szkoły podstawowej w Woli Zabierzowskiej. Nie dotarł pan Burmistrz i nasz Radny Rady Miejskiej Krzysztof Gruca. W zastępstwie pana Burmistrza przybył pan Grzegorz Sendor kierownik Referatu Drogowego, a zarazem Prezes Niepołomickiej Spółki Wodnej.

Po powitaniu został przyjęty porządek Zebrania przegłosowany jednogłośnie i wybrany sekretarz p. Henryk Gruca (również jednogłośnie przegłosowany). W pierwszej kolejności sołtys złożył sprawozdanie z ze swojej działalności i Rady Sołeckiej.

Po sprawozdaniu jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń. Podczas wystąpienia przedstawił zarys uchwalonego „Budżetu Gminy” na 2018 rok. Sprawy rozwoju połączeń kolejowych, komunikacji aglomeracyjnej, przebudowę dróg, budowę chodników- na wszystkie plany nie starczy niestety funduszy z uwagi na konieczność spłaty zadłużeń.

Następnie głos zabrał p. Grzegorz Sendor , który zaczął od spraw melioracji. Poinformował, że weszła w życie nowa ustawa, prawo wodne, która powołała nowe struktury. Są w trakcie organizacyjnym i jest bałagan. Niepołomicka Spółka Wodna w dalszym ciągu będzie wykonywać swoje zadania związane z czyszczeniem rowów w strefie, jak również cieków gminnych. Na te zadania z budżetu gminy zapewnione są fundusze.

Co do infrastruktury drogowej Są przewidziane 3 duże inwestycje:

  • Zjazd z autostrady, który odciąży ruch kołowy ze strefy i do strefy – to prawie 8 000 pojazdów dziennie,

  • Park& ride – czyli parkingi w ramach komunikacji aglomeracyjnej – które mają powstać między innymi w Podłężu, Staniątkach, Niepołomicach i Woli Batorskiej gdzie mieszkańcy będą mogli zostawiać samochody i przesiadać się na komunikację zbiorową celem dowozu do stacji PKP a dalej do Krakowa,

  • Przebudowa drogi wojewódzkiej 964 na odcinku Niepołomice – Szczurowa.

 

Z tych inwestycji nie wszystkie zostaną wykonane, lecz planowane jest ich rozpoczęcie. Na pewno cały odcinek drogi 964 nie zostanie w tym roku zmodernizowany, gdyż Województwo nie posiada funduszy na to zadanie. Będzie tylko odcinek w miejscowości Wola Batorska. Na pewno zostanie rozstrzygnięty przetarg na prace przy zjeździe z autostrady, w jakiej części zostanie wykonany czas pokaże. Na to zadanie są zabezpieczone fundusze. Co do parkingów przesiadkowych (park & ridów) będą rozpisane ponownie przetargi. Czas pokaże w jakim zakresie zostaną wykonane.

 

W zależności od funduszy jakie zostaną po przetargach na w/w inwestycje przewidziane są remonty dróg gminnych. Będą plany w poszczególnych miejscowościach weryfikowane i opiniowane ponownie przez Rady Sołeckie i Rady Osiedli- ale to dopiero gdzieś w kwietniu lub maju.

Wszelkie ubytki na drogach będą uzupełniane na bieżąco, jak również systematycznie będą uzupełniane znaki drogowe.

Pani Dyrektor – głos zabierze w dyskusji.

 

Przystąpiono do kolejnego punktu czyli dyskusji i wolnych wniosków.

p. Lysek – co z rowem przy drodze Nowa Wieś, który miał być wyczyszczony już parę lat temu?

Odp. p. Sendor – Problem znany i niestety do dnia dzisiejszego nie rozwiązany. Zobowiązał się uzyskać zgody od właścicieli posesji p. radny Krzysztof Gruca z efektem jak widać. Bez zgód prace nie mogą ruszyć.

p. Kępa – jaki będzie pojemny parking w Woli Batorskiej?

Odp. p. Sendor – Na około 40 miejsc.

p. Grodowski – Co z remontem drogi Zagrodowa?

Odp. p.Sendor – jest szansa na utwardzenie kamieniem w zależności od funduszy jakie zostaną przy realizacji zadań drogowych.

p. Sabak, Satała i Dyrektor – Co z rozbudową Szkoły i budową przedszkola w Woli Zabierzowskiej, w Szkole brak już w tej chwili miejsca dla wszystkich uczniów i maluchów. Są bardzo ciężkie warunki co z tym problemem bo dzieci przybywa?

Odp. p. Ciastoń – Zadeklarował pomoc przy realizacji rozbudowy.

p. Gorycka - co z drogą gminną (Nizina) do jej domu (przysiółek Brzozówka) której asfaltowanie i naprawę przepustu p. Burmistrz obiecał już dwa lata temu?

Odp. p. Sendor – Jeszcze w tym miesiącu wyśle pracowników albo sam dokona wizji na miejscu celem dalszych kroków.

p. Nazim – co z uszkodzonymi rampami na wale po remoncie korony wału i braku oznakowania ścieżek. Co z kanalizacją na Małą Wieś, gdzie dokonano wpłat w ramach darowizny i do dnia dzisiejszego brak kanalizacji, jak również odpowiedzi od p. Burmistrza co dalej z tym problemem?

Odp. P. Sendor – Co do uszkodzeń ramp na wały oraz dróg przez firmę wykonującą nakładki asfaltowe na korownie wału w ramach rozbudowy ścieżek rowerowych przez Wojewódzki Zarząd Dróg to prace nie zostały jeszcze odebrane i będą uszkodzenia naprawiane tym bardziej, że firma wykonująca wygrała przetarg na dalsze prace na innych odcinkach. Co do kanalizacji niestety nie mam na ten temat wiedzy i ksero dokumentów przekażę p. Burmistrzowi.

p.Satała i kilka innych osób – problemy z dojazdem do pracy gdyż przewoźnik (właściciel) TRANS BUS likwiduje już następne kursy z rozkładu jazdy. Ponadto z nie wiadomych przyczyn nie kursują regularnie te kursy którymi rano można dojechać do Krakowa. Ponadto zachowanie właściciela na skargi mieszkańców na kierowców i całą sytuację są skandaliczne. Ma on twierdzić, że jest wujkiem Burmistrza i nic mu nikt nie zrobi, a kursować będą autobusy jak on chce. Zdarzały się przypadki wysadzania pasażerów przed przystankiem końcowym celem uniknięcia kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

Odp. p. Sendor i p. Ciastoń – brak mechanizmów mogących wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług przez przewoźnika.

 

W tym miejscu Sołtys prosił by mieszkańcy każdą odmowę wykonania przewozu czy przypadki naruszenia umowy świadczenia usługi zgłaszać do Sołtysa na nr tel. 604 824 576. Po zebraniu tych skarg zostanie sporządzone pismo do odpowiednich instytucji.

p. Warian – Kto ma obowiązek czyszczenia przepustów pod drogami ?

 

Odp. p. Sendor – Pod drogami gminnymi gmina, a pod powiatowymi powiat, przy zjazdach na posesje ich właściciela.

P. Łysek – co z tablicą informacyjną informacyjną na Nowej Wsi która była na miejscu po zburzonym sklepie i czy będzie tam wiata przystankowa.

Odp. p. Sendor i p. Ciastoń – W tym roku wiata przystankowa powstanie jak również zostanie zamontowana tablica informacyjna.

p. Kępa – Brak możliwości bezpośredniego dojazdu do strefy mieszkańcy muszą się przesiadać co generuje dodatkowe koszty, czy to się zmieni?

Odp. p. Sendor – Jeżeli będzie komunikacja aglomeracyjna to będzie można kupić jeden bilet, dzięki któremu będzie można jechać autobusami a nawet pociągiem do Krakowa. Kwestian nieodległej przyszłości.

Sołtys – co z przystankami, które nie dają ochrony przed warunkami atmosferycznym( wiatr, deszcz, śnieg)

Odp. p. Sendor i p. Ciastoń – Nie planowane są zabudowane przystanki, bo w takich dzieją się różne nie pożądane rzeczy, jeżeli mieszkańcy będą jednak za częściową zabudową to może to być wykonane ale w takim zakresie jak wiata przystankowa w Chobocie – Leśniczówka.

 

W Zebraniu uczestniczyło 50 osób.

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz