II / 2015Napisano dnia: 2015-11-29

W dniu 22 listopada 2015r. o godz. 16:00 odbyło się  Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Wiejskie w Woli Zabierzowskiej.

Zebranie Wiejskie odbyło się w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej.

Na wstępie informacje o wyborach w sąsiednich sołectwach:

 Wybory we wschodniej części gminy rozpoczęły się w Zabierzowie Bocheńskim w sobotę dnia 21. Było dwie osoby, które wyrazili zgodę na kandydowanie na Sołtysa. Edward Wnęk i Katarzyna Pilch. Przy frekwencji ponad 60 osób zostało oddanych 7 głosów na p. K.Pilch i ponad 50 na E.Wnęka.

Wybory w Woli Batorskiej przy frekwencji 68 osób jednogłośnie został wybrany dotychczasowy sołtys Bolesław Porębski (nie miał kontrkandydata).

W Chobocie przy frekwencji 65 osób wygrał nie znany szerzej pan Daniel Wisz (od 9 lat mieszkaniec Chobotu) przy 34 za i 31 dla poprzedniego sołtysa Jarosława Jasiaka.

W Woli Zabierzowskiej Zebranie Wiejskie rozpoczęło się z kilku minutowym opóźnieniem, gdyż sporo osób przyszło na ostatnią chwilę.

Zebranie zgodnie z porządkiem obrad otwarł Sołtys przekazując prowadzenie pani Małgorzacie Morton – wyznaczonej przez p. Burmistrza na przedwodniczącą sprawozdawcz-wyborczego Zebrania Wiejskiego.

Został przedstawiony porządek obrad. Po czym jednogłośne został na sekretarza wybrany p. Grzegorz Harabasz.

Następnym punktem było sprawozdanie Sołtysa z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres mijającej kadencji – sprawozdanie przedstawione jest poniżej.

Po sprawozdaniu p. Przewodnicząca Zebrania przypomniała zasady wyboru na Sołtysa. Z sali podawane były kandydatury. Zostali podany Wiesław Garncarz, Stanisław Łosiński, Stanisław Szydłowski i Barbara Pilch. Pierwsze dwie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na funkcję Sołtysa (wypełniają stosowne oświadczenie). Poddano pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów z uwagi na brak innych zgłoszeń.

Jako pierwszy prezentował się Stanisław Łosiński, a po nim Wiesław Garncarz.

Padły pytania z sali:

 • jaki jest P. program działania w charakterze Sołtysa - odp. P. S.Łosiński - nie ma jakiegoś szczegółowego planu,

 • jakie są relacją z p.Burmistrzem i czy to prawda, że prosił pana o kandydowanie na sołtysa - odp. relację są dobre a na dalszą cząść pytania nie odpowiem,

 • gdzie pan będzie urzędował jak p. wygra wybory - odp. nie padła z uwagi na impulsywną reakcją części zebranych i nie można było prowadzić dalszej części dyskusji.

Po uspokojeniu mieszkańców prezentacji dokonał Wiesław Garncarz:

Wiele rzeczy jest do wykonania na terenie naszej wsi, wynika to ze sprawozdania , na tych rzeczach chciałbym się skupić, jak również nad sprawami, które w nowej kadencji zostaną przez nas uznane jako priorytetowe. Będę się starał by mieszkańcy naszej wsi mogli się czuć jak mieszkańcy zachodniej części gminy, bo nie omijano nas w inwestycjach.

Padły pytania z sali:

 • dlaczego tak mało podsypują kruszywa pod budowany chodnik – odp. Jak widzimy prace przy budowie chodnika ruszyły pełną parą, czy są jakieś uchybienia w jego budowie nie wiem, gdy będę w Urzędzie zorientuję się czy wykonywane jest zgodnie ze sztuką budowy,

 • dlaczego nie odbiera pan telefonów gdy się do pana dzwoni na telefon stacjonarny – odp. Telefon jest sprawny i jak tylko jestem w domu to odbieram, nie jestem przywiązany do telefony stacjonarnego, posiadam telefon komórkowy, którego numer jest ogólnie dostępny i jak ktoś chce z sołtysem się skontaktować to na ten nr dzwoni,

 • dlaczego p. podzielił wieś – odp. Co do zarzutu podzielenia wsi przeze mnie to chciałbym zauważyć, że nie ja wieś podzieliłem bo wieś została podzielona kilka lat przed moją kończącą się 4 lata kadencją. Ja przez te cztery lata starałem się by nikt nie odczuł, że jestem stronniczy i jakiś przysiółek faworyzuję lub grupę społeczną. Jako sołtys czyli przedstawiciel wszystkich mieszkańców wsi starałem się by rozwiązywać problemy wsi w sposób obiektywny i walczył o poprawę życia naszych mieszkańców we wszystkich przysiółkach. Nie zawsze jest taka możliwość, ale to są czynniki zewnętrzne niezależne od sołtysa. Przypomnę, że sołtys to osoba, która wybrana przez mieszkańców dba o interesy całej wsi, a nie tylko wybranej grupy naszego społeczeństwa.

Przystąpiono do głosowania wydano 134 karty. Głosowanie tajne. 

Podczas liczenia przez komisję, pani Przewodnicząca rozpoczęła przyjmowanie kandydatur do Rady Sołeckiej, lecz przerwała po przegłosowaniu wniosku z sali by kandydatury były zgłaszane po podaniu wyników głosowania na Sołtysa. 

Podczas liczenia głosów przez Komisję była dyskusja na temat spraw wsi.  

Między innymi dotyczące:

 • budowanego chodnika,

 • czy będą jeszcze w tym roku asfaltowane jakieś drogi,

 • o tym, że przydał by się chodnik od skrzyżowania z Niepołomicką przez Chałupki do Centrum wsi,

 • co z obiecanym oświetleniem,

Odpowiadał sołtys:

 • z informacji uzyskanych od p. Burmistrza nie będzie żadnych nakładek asfaltowych w tym roku, ani też remontu dróg przy użyciu kruszywa,

 • ważna rzecz i warto się nad tym problemem głęboko zastanowić, pomimo niesprzyjających warunków czyli wąskim pasem drogowym,

 • W trakcie realizacji przez wykonawcę, którym jest p. Maj będą trzy miejsca doświetlone, czyli Psarka,Niepołomicka i Zakrzeniec, reszta z wnioskowanych będzie realizowana w późniejszym terminie,

Komisja po zliczeniu wszystkich kart podała wyniki :

 • wydano kart - 134

 • ważnych głosów -134

 • oddanych głosów na Wiesława Garncarza – 88

 • oddanych głosów na Stanisława Łosińskiego – 46

a zatem Sołtysem na 4 letnią kadencję został wybrany Wiesław Garncarz.

Nowy Sołtys Wiesław Garncarz podziękował wszystkim mieszkańcom Woli Zabierzowskiej za tak liczne przybycie i obiecał, że również podczas tej kadencji nie zawiedzie oczekiwań całej wsi, a w tym działaniu będzie go wspierać nowej Rada Sołecka.

Przewodnicząca Zebrania pani Małgorzata Morton przypomniała zasady głosowania na radnych Rady Sołeckiej. Następnie przystąpiła do przyjmowania kandydatur na Radnych: Henryk Gruca, Grzegorz Harabasz, Helena Dziura, Adan Oktaba, Karol Wilkosz, Franciszek Szydłowski, Kępa Ryszard, Anna Warian, Stanisław Łosiński.

Wydano 102 karty, gdyż część osób po wyborze Sołtysa wyszło.

Po głosowaniu przystąpiono do dyskusji.

Po zliczeniu kart Komisja stwierdziła:

wydano kart - 102

głosów nieważnych - 2

głosów ważnych – 100

Na poszczególnych kandydatów oddano głosów:

Gruca Henryk – 53

Harabasz Grzegorz – 71

Dziura Helena – 31

Wilkosz Karol – 32

Szydłowski Franciszek – 35

Kępa Ryszard – 39

Warian Anna – 43

Łosiński Stanisław – 55

Została wybrana Rada Sołecka Woli Zabierzowskiej :

 1. Gruca Henryk,

 2. Harabasz Grzegorz

 3. Szydłowski Franciszek

 4. Kępa Ryszard

 5. Warian Anna

 6. Łosiński Stanisław

Nowy Sołtys po realizacji ostatniego z punktów zamknął Zebranie Wiejskie, dziękując wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie.

 

 

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz