ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2012Napisano dnia: 2013-04-10

W dniu 7 kwietnia 2013 r.  odbyłło się  sprawozdawcze Zebranie Wiejskie w Woli Zabierzowskiej.

Sołtys rozpoczął zebranie z paruminutowym opóźnieniem witając przybyłych gości.  Na zebranie przybyli radni Rady Miejskiej w Niepołomicach Stanisław Śliwiński, Edward Wnęk, Jan Borkowski oraz  pani dyr. Szkoły Podstawowej  Marta Grochot.

W zebraniu licznie uczestniczyli  mieszkańcy ze wszystkich przysiółków. Według listy było 100 osób.   Od rozpoczęcia miał uczestniczyć pan Burmistrz, jednak nieco się spóźnił, gdyż jak się okazało  dłużej zeszło na Zebraniu Wiejskim w Staniątkach, które rozpoczęło się o godz. 14:00.  Przed końcem drugiego punktu zebrania  czyli sprawozdania  z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej przybył p. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Następnie zgodnie z planem zebrania Sołtys przekazał głos Burmistrzowi, który przy użyciu sprzętu multimedialnego przedstawił osiągnięcia w realizacji zadań na terenie gminy – „szkoda, że z Woli Zabierzowskiej nie było nic oprócz wymiany kilkunastu lamp na drogach gminnych. Trwało to dosyć długo. Po zakończeniu prezentacji został głos przekazany panu Szymonowi Urbanowi, który przedstawił informacje dotyczące wejścia w życie  „ustawy śmieciowej”, a co za tym idzie obowiązku odbioru  odpadów przez gminy. W trakcie przekazywanie informacji również  przy użyciu sprzętu multimedialnego były wyjaśniane wszystkie kwestie począwszy od  stawek, sposobu wypełniania deklaracji, po termin oddawania deklaracji. Z sali płynął potok pytań, na które pan Urban odpowiadał. Między innymi mieszkańcy dowiedzieli się, że zgodnie ze stanowiskiem MPO nie trzeba wypowiadać umowy gdyż wygaśnie samoistnie, dla gospodarstw domowych do 3 osób będzie kosz 120  litrów i 1 komplet worków, od 3 do 6  osób poj. 240 l.  i 2 kpl. worków, powyżej 7 osób poj.  240 + 120 i 3 kpl. worków. Pojemniki które posiadamy obecnie - będziemy oddawać, a firma która wygra w czerwcu przetarg będzie dostarczała pojemniki  z właściwym oznakowaniem i wielkością dostosowaną do danych przekazanych w deklaracji.  W deklaracji należy jeszcze się zaznaczyć rubrykę dotyczącą kompostownika – jeżeli ktoś nie posiada to będzie w zestawie worków otrzymywał worek na odpady zielone np.  skoszoną z posesji trawę. Wypełnione deklaracje należy oddać do Urzędu do dnia 19 kwietnia 2013 r. lub do Sołtysa do dnia 18 kwietnia 2013 r.

Po zakończeniu  tematu śmieci pozostało p. Burrmistrzowi niedużo czasu  na udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczących dróg, rowów melioracyjnych i przydrożnych, dlatego też po zakończeniu Zebrania do p.Burmistrza ustawiła się długa kolejka, któy spisywał, o których drogach mieszkańcy zgłaszają. Niektórzy z mieszkańców przybyli na zebranie z gotowymi pismami, które p. Burmistrzowi wręczali.

Sołtys rozdawał deklaracje na odbiór odpadów. Zwrot deklaracji do Sołtysa do dnia 18 kwietnia a na dziennik Podawczy Urzędu do dnia 19 kwietnia.

 

foto.Ryszard Kęa