Uroczystości w OSP Zabierzów BocheńskiNapisano dnia: 2022-10-29

W dniu 29 pażdziernika 2022r. o godz. 15:00 rozpoczęły się uroczystości związane z 20 rocznicą  powołania do życia Dryżyny Żeńskiej.

Uroczystości 20-lecia powołania Drużyny Żeńskiej było okazją do przekazania i poświęcenia wozu bojowego m-ki Volvo dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskiej.

Obie uroczystości uświetnili zaproszeni goście. Dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Tomala , Burmistrz MiG Niepołomice Roman Ptak, przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń, Zastępca Komendanta Powiatowej  Straży Pożarnej, Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach, Prezes Gminnych OSP W Niepołomicach, Radni Miejscy i Sołtysi.

Poświęcenia wozu bojowego dokonał ks. Kazimierz Włoch.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani medalami druhny i druhowie. 

 

sporz. sołtys Wiesław Garncarz