Pismo o chodnikNapisano dnia: 2022-10-25

Zgodnie z ustaleniami na Zebraniu Rady Sołeckiej ponownie sporządziłem pismo o budowę chodnika.

Pismo do Starosty Powiatu  Wielickiego o budowę chodnika przy drodze 2001K o długości 1400 m na odcinku od drogi 964 (wojewódzkiej) do Szkoły. To pismo,  jest kolejnym krokiem realizacji wniosku. Mam nadzieję, że prośba o zarezerwowanie w budżecie na 2023r. funduszy na budowę tego chodnika pozwoli na wpisanie do realizacji inwestycji na przyszły rok.

Poniżej pismo do P. Starosty i informacja zwrotna.

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz