Zebranie Rady SołeckiejNapisano dnia: 2022-10-25

W dniu 9 X 2022 r. odbyło się w OSP Wola Zabierzowska Zebranie Sołtysa z Radą Sołecką.

Zebranie miało odbyć się dużo wcześniej lecz brak było terminu w którym większości udało by się spotkać. Zebranie miało na celu podjęcie decyzji co do inwestycji na 2023 r. w Woli Zabierzowskiej, a tym samym do zarezerwowania funduszy w budżecie gminy na te cele.

Ustalono kolejność i rodzaj zadań, a Sołtysa zobowiązano do sporządzenia pisma do Pana Burmistrza.

Poniżej prezentuję protokół z Zebrania i Pismo do P. Burmistrza.

sporz. Sołtys Wiesłąw Garncarz