PismaNapisano dnia: 2022-10-25

Po Dyżurach Sołtysa sporządziłem pisma do p. Burmistrz.

Pisma dotyczyły problemów. Pierwsze to niewłaściwe zachowanie młodzieży w rejonie boiska przy Domu Kultury, a drugie nie koszonej działki w rejonie drogi Sportowej, a trzecie dotyczyło nie załatanych dziur po okresie zimowym.

Pisma Poniżej. Na pierwszy problem mamy odpowiedź Gł. Spec. ds. Spraw Bezp. i Zarz. Kryzysowego.

Na drugie pismo brak odpowiedzi - ale została działka wyoszona.

Na trzcie odpowiedział po Dyretkor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, a dziury załatano.

Pozdrawiam i zaprszam do korzystania z możliwości ontaktu w ramacg Dyżuru Sołtysa.

Sołtys Wiesław Garncarz