Rozpoczęte praceNapisano dnia: 2021-09-23

W tym tygodniu rozpoczęły się w Woli Zabierzowskiej prace, o których wspominałem, że mogą być zrealizowane.

Od wtorku rozpoczęły się w Woli Zabierzowskiej prace, o których wspominałem, że mogą być zrealizowane trybie pilnym biegnący przez wieś od Chałpek przez Skotnicę udrożniony rów melioracyjny nr 16 o co zabiegałem ja jak również mieszkańcy których posesje  zostały częściowo zalane.

 Ruszyły prace przy modernizacji nawierzchni asfaltowej na bezpieczną w rejonie Domu Kultury. Ta inwestycja miała być zrealizowana w zeszłym roku lecz w  wyniku unieważnienia przetargu będzie realizowana w 2021.

 Ruszyły prace przy remoncie drogi Kla (patrz zdjęcia). Według wykonawców, na terenie gminy jest kilka firm, które wgrały przetargi i część modernizacji dróg w gminie już zostało zakończonych np. droga przysiólek Tarnówka w miejscowości Wola Batorska.  

sporz. i foto 

Sołtys Wiesław Garncarz