Plany na 2022Napisano dnia: 2021-09-23

W dniu 20.09.2021 miało się odbyć spotkanie P. zastępcy Burmistrza z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli, niestety nie odbyło się gdyż w tym terminie zaplanowano konsultacje dotyczące Kolei.

 

Spotkanie przeniesiono na czas bliżej nieokreślony. Informacje ze spotkania miały posłużyć do dyskusji na zebraniu Rady Sołeckiej.

W związku z terminem jaki wyznaczony jest do planowania przedsięwzięć i inwestycji w Woli Zabierzowskiej złożyłem taki plan do wiadomości Burmistrza Radzie Miasta.

Już w tej chwili wiadomo, że część z planowanych na 2022 r. czynności zostało częściowo wykonane lub jest w trakcie realizacji.

Pomimo to poniżej prezentuję przedmiotowy plan.

 

sporz. Sołtys Wiesław Garncarz