MODERNIZACJA Ewidencji Gruntów i BudynkówNapisano dnia: 2021-09-15

W dniu 14 września 2021 r. o godz. 13:00 w Zamku w Niepołomicach odbyło się spotkanie Sołtysów z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w związku z zakończonymi pracami dotyczącymi modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na obszarach wiejskich w gminie Niepołomice.

Na spotkaniu sołtysom przekazano  plakaty informacyjne dotyczące planowanego wyłożenia dla mieszkańców do publicznej wiadomości przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce projektu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzonego w ramach prowadzonej na obszarach wiejskich w Gminie Niepołomice  modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Wyłożenie operatów do publicznego wglądu nastąpi w dniach 18.10.2021 r.  do 08.11.2021r. 

w poniedziałki  od      7:30 do 17:00

od wtorku do piątku  7:30 do 15:30

w siedzibie Starostwa Powiatowego (Zamiejscowe Stanowisko) w  Niepołomicach ul. Grunwaldzka 15 K / 2 

(lokal na 5 II piętro)

Osoby, które chciały by skorzystać z wyłożonych projektów operatów, a nie mogły w wyznaczonym terminie osobiście zjawić się w siedzibie Starostwa  Niepołomice ul. Grunwaldzka 15K/2 mogą wystawić upoważnienie dla osoby która będzie mogła się z operatem zapoznać.

Osobom niepełnosprawnym będą operaty udostępniane na parterze.

Więcej informacji mieszkańcy mogą uzyskać dzwoniąc na nr 12 39 99 850.

Sporz. Sołtys Wiesław Garncarz